IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. JURIDISK BEMERKNING

JURIDISK BEMERKNING

JURIDISK MERKNAD
Nedenfor gjengis betingelsene for bruk av Castrols nettside. Enhver henvisning på denne siden til "Castrol" og "BP-gruppen" skal bety BP p.l.c. og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Castrol Norge er en del av BP-gruppen.  
Informasjonen på denne nettsiden er ikke fullstendig. Selv om vi går inn for det, er den ikke nødvendigvis helt nøyaktig, oppdatert og gjeldende i alle tilfeller. Vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser (annet enn bevisst feilaktige fremstillinger) på nettsiden, og alle avgjørelser foretatt basert på informasjon funnet på denne siden er ditt eneansvar. Verken BP p.l.c. eller noen av dets datterselskaper påtar seg ansvar for direkte, indirekte, spesielle, resulterende eller andre tap/skader av noen som helst art som følge av tilgang til, eller bruk av denne nettsiden eller informasjon på siden. Bortsett fra personlig informasjon som vil bli håndtert i samsvar med BPs personvernregel (gjengitt på denne siden), er du innforstått med at dersom du gir informasjon til oss har vi ubegrensede rettigheter til denne og kan bruke informasjonen som vi måtte ønske. Slik informasjon vil bli å anse som ikke-konfidensiell.  
Alt innhold på denne nettsiden og nedlastinger fra denne eies direkte av BP p.l.c. eller indirekte gjennom selskapets datterselskaper med mindre annet er oppgitt. Alle rettigheter forbeholdt. BP p.l.c., 1 St. James´s Square, London SW 1Y 4PD, England. Du er ansvarlig for å etterkomme gjeldende lover vedrørende opphavsrett. Vi gir tillatelse til å ta tilfeldige kopier fra denne nettsiden under gjennomlesing, og du kan ta utskrift for personlig bruk av slike mengder av nettsiden som er rimelig for private formål. All annen bruk er strengt forbudt. Castrol og Castrol logoen er et av varemerkene til BP p.l.c. Du kan ikke tilpasse denne siden eller lenke den til en annen side bortsett fra hjemmesiden uten vår utrykkelig godkjenning. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg tillatelse til å lenke deg opp til denne nettsiden, inkludert tillatelse til å lenke deg opp til denne nettsidens hjemmeside.
Hverken vi eller noen av våre datterselskaper og tilknyttede selskaper er ansvarlig for innholdet i andre nettsider, inkludert nettsider du har brukt for å få tilgang til vår nettside eller som du får tilgang til fra vår nettside. Vi påtar oss ikke noe ansvar i forbindelse med slike sider og lenker. Du er ansvarlig for å lese og overholde personvern-kunngjøringene og bruksbetingelsene gjengitt på alle nettsider.
Bruken av og nedlastinger fra denne nettsiden, samt anvendelsen av disse vilkår og betingelser, skal være underlagt loven i England og Wales. Enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av denne nettsiden skal være underlagt engelske domstoler. Dersom noen av, eller deler av, bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene fastslås som ugyldige, ulovlige eller i noen som helst grad ugjennomførlige av en kompetent myndighet, skal denne bestemmelsen i den aktuelle grad bli fjernet fra de gjenværende betingelsene som fortsatt skal være gyldige og gjennomførbare i henhold til loven.