IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Lithuania
  2. APIE „CASTROL“
  3. SSA TAISYKLĖS
  4. REACH

REACH

Reach

„REACH“ TIKSLAI ATITINKA MŪSŲ SVEIKATOS, SAUGOS IR APLINKOSAUGOS POLITIKOS GAIRES

REACH – Europos Sąjungos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. Pirmą kartą jis įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., vieninga sistema pakeisdamas keletą Europos direktyvų ir reglamentų. REACH turi keletą tikslų:

  • Pagerinti žmonių sveikatos apsaugą ir aplinką, mažinti cheminių medžiagų keliamą riziką.
  • Priskirti chemines medžiagas rinkai tiekiantiems asmenims atsakomybes už tokių medžiagų keliamus pavojus ir jų valdymą.
  • Padidinti Europos Sąjungos (ES) chemijos pramonės novatoriškumą ir konkurencingumą.
  • Skatinti alternatyvius medžiagų keliamo pavojaus vertinimo būdus.
  • Užtikrinti laisvą medžiagų judėjimą Europos Sąjungos vidaus rinkoje.

 

Kam tai taikoma?

REACH taikomas visiems cheminių medžiagų tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant gamintojus, importuotojus, mokslininkus ir naudotojus. Reglamentas nurodo, kad ES platinti skirtų cheminių medžiagų, preparatų arba prekėse naudojamų cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai tokias medžiagas turi registruoti, jeigu į rinką teikiamas jų kiekis viršija 1 toną per metus vienam juridiniam asmeniui.

ES importuotojai yra visiškai atsakingi laikytis REACH reikalavimų, tačiau bet kokia cheminė medžiaga, kurios į ES importuojama mažiau nei 1 tona per metus vienam juridiniam asmeniui, neprivalo būti iš anksto ar vėliau registruojama, ir tokiai medžiagai REACH netaikomas.

 

Kodėl REACH?

Reglamentas pakeitė maždaug 40 esamų teisės aktų ir buvo parengtas taip, kad nesikartotų su kitų cheminių medžiagų teisės aktų nuostatomis ir joms neprieštarautų. Kiti aktualūs teisės aktai, kuriais reglamentuojamos kitų tipų cheminės medžiagos (pvz., kosmetika, vaistai ar biocidai), arba susiję teisės aktai (pvz., teisės aktai dėl su cheminėmis medžiagomis dirbančių žmonių sveikatos ir saugos, gaminių saugos ir statybos gaminių) lieka galioti.