IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Lithuania
  2. APIE „CASTROL“
  3. SSA TAISYKLĖS
  4. GAMINIŲ VALDYMAS

GAMINIŲ VALDYMAS

Technikai atlieka bandymą

RŪPINIMASIS PRODUKTAIS VISĄ NAUDOJIMO CIKLĄ, KAD ŠIE ATITIKTŲ REIKALAVIMUS

Valdydami savo gaminius mes teikiame informaciją apie galimą jų įtaką sveikatai, saugai ir aplinkai.


Pagrindiniai mūsų gaminių valdymo elementai:

  • Naujo gaminio pirminis įvertinimas.

Prieš teikdami gaminius rinkai mes patikriname, ar jie atitinka visus galiojančių saugos teisės aktų ir mūsų vidinių standartų reikalavimus. Atlikus gaminių įvertinimą nustatomi galimi pavojai sveikatai, saugai arba aplinkai ir tai, ar jie atitinka gaminių saugos ir cheminių medžiagų kontrolės teisės aktų reikalavimus. Galimas poveikis sveikatai arba aplinkai vertinamas visą gaminio naudojimo ciklą – kūrimo, gamybos, platinimo, pramoninio arba visuomeninio naudojimo ir galimo pakartotinio naudojimo arba utilizavimo metu. 2012 m. įvertinome daugiau kaip 1300 žaliavinių medžiagų, naudojamų mūsų tepalų gamyboje visame pasaulyje.

  • Delikačių cheminių medžiagų valdymas – taikome griežtas taisykles, reglamentuojančias delikačių cheminių medžiagų naudojimą.
  • Klientų sauga – klientams teikiame rekomendacijas, nurodome saugias tepalų ir metalo apdorojimo skysčių procedūras.
  • Gaminių ženklinimas ir saugos duomenų lapai – informacija apie gaminių keliamus pavojus ir riziką, patarimai dėl saugaus naudojimo teikiami saugos duomenų lapuose (SDL) ir produktų etiketėse. Mūsų SDL atitinka visų rinkų, kuriose dirbame, teisės aktų reikalavimus. Turime parengę daugiau kaip 80 000 SDL maždaug 40-čia kalbų.