IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. Lithuania
 2. TEISINIS PRANEŠIMAS

TEISINIS PRANEŠIMAS

Sveiki atvykę į castrol.com/uk. Ši svetainė priklauso „Castrol Limited“, buveinės adresas: „Castrol Ltd.“, „Castrol Technology Centre“, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

 

Šios svetainės lankytojams taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos. Jei toliau naudositės šia svetaine, automatiškai patvirtinsite savo sutikimą su šiomis nuostatomis ir svetainės naudojimo sąlygomis. Visų asmens duomenų, kuriuos galimai pateiksite šioje svetainėje, naudojimą reglamentuoja privatumo taisyklės. Jei norite susipažinti su mūsų privatumo taisyklėmis, paspauskite puslapio apačioje esančią nuorodą.

 

Kitose „Castrol“ svetainėse gali būti taikomos skirtingos nuostatos ir sąlygos. Visuomet susipažinkite su kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, nuostatomis ir sąlygomis.

 

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje naudojami pavadinimai „Castrol“ ir „Castrol Group“ reiškia „Castrol Limited“ ir jos padalinius arba dukterines bendroves.

Šios svetainės turinys niekuo neįpareigoja „Castrol Limited“ ir nesuteikia jokių garantijų. Šioje svetainėje pateikta informacija nėra išsami. Nepaisant mūsų pastangų, pateikta informacija gali būti netiksli, pasenusi ir neatitinkanti konkrečių aplinkybių. Mes negalime atsakyti už jokius svetainėje pateiktos informacijos netikslumus ar trūkumus, todėl už bet kokius Jūsų sprendimus, priimtus remiantis šioje svetainėje pateikta informacija, atsakote vien tik Jūs patys. „Castrol Limited“ ir „Castrol Group“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specialiai iššauktus ar dėl kitų aplinkybių atsiradusius bet kokio tipo nuostolius ar žalą, susijusius su šia svetaine ar joje pateiktos informacijos naudojimu. Nepaisant pateiktų nuostatų, „Castrol Limited“ ir „Castrol Group“ lieka atsakingos už šioje svetainėje galimai pateiktą klaidingą informaciją, o taip pat už galimus sunkius ar mirtinus sužalojimus, kurių priežastis buvo mūsų aplaidumas.

 

Atsisiųsdami šioje svetainėje pateiktą medžiagą visą atsakomybę prisiimate sau. „Castrol Limited“ negarantuoja, kad svetainėje patalpinta medžiaga nėra užkrėsta kompiuterinių virusų ar kitokio tipo kenkėjiškų programų. Tik Jūs patys atsakote už saugos priemonių taikymą, siekiant apsaugoti kompiuterinę sistemą ir duomenis, o taip pat už bet kokį jų aptarnavimą, priežiūrą ar remontą ir susijusias išlaidas, kurių gali prireikti dėl naudojimosi šia svetaine.

 

Šioje svetainėje nustatyti apribojimai ir išimtys taikomi tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. 

Šioje svetainėje teikiama informacija apie „Castrol“ gaminius, įskaitant specifikacijas, medžiagų saugos duomenų lapus, techninius aprašymus ir kt., yra parengta siekiant užtikrinti šios informacijos tikslumą jos pateikimo momentu. Nepaisant to, vėliau ši informacija gali keistis dėl pakitusių medžiagų formulių, produktų naudojimo metodų ar reikalavimų, susijusių su tokiais produktais. „Castrol“ produktų savybės ir specifikacijos skirtingose šalyse gali būti skirtingos. Prieš naudodami bet kokius produktus kitais nei nurodyta būdais, kreipkitės į vietinę „Castrol“ atstovybę. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, atsakomybė už šioje svetainėje pateiktą informaciją apie produktus yra apibrėžta čia pateiktame skirsnyje „Mūsų atsakomybė Jūsų atžvilgiu“.  

„Castrol Limited“ ir „Castrol Group“ nėra atsakingi už bet kokios kitos svetainės, įskaitant svetaines, per kurias galima patekti į mūsų svetainę, arba svetaines, į kurias galima patekti iš mūsų svetainės, turinį. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius ryšius su tokiomis svetainėmis ir (arba) nuorodomis.

 

Savo puslapyje talpiname nuorodas į trečiųjų šalių svetaines, jei tikime, kad tokiose svetainėse teikiama arba gali būti teikiama aktuali informacija, susijusi su mūsų svetainės informacija. Toks nuorodų talpinimas nereiškia, kad „Castrol Limited“ arba „Castrol Group“ patikrino ar patvirtino tokių trečiųjų šalių svetainių teikiamą informaciją ar kitokį turinį. Tam tikrais atvejais mūsų svetainėje esanti nuoroda gali Jus nuvesti į trečiųjų šalių svetainę, kurioje skelbiamas požiūris prieštaraus mūsų svetainėje arba kitais būdais išreikštam „Castrol Limited“ arba „Castrol Group“ požiūriui. Jūsų naudojimuisi tokiomis trečiųjų šalių svetainėmis bei dalijimosi priemonėmis gali būti taikomos kitokios nuostatos ir sąlygos, todėl prieš naudojantis patariame perskaityti tokias nuostatas ir sąlygas. Be to, tokių trečiųjų šalių svetainių ir dalijimosi priemonių teikėjai gali taikyti privatumo taisykles ir praktiką, kurios skiriasi nuo mūsų privatumo taisyklių. Patariame susipažinti su kitų teikėjų privatumo taisyklėmis ir taikoma praktika, o jeigu Jums kiltų kokių nors abejonių ar klausimų, susisiekti su atitinkamais paslaugų teikėjais.

„Castrol“ pavadinimas ir „Castrol“ logotipas yra registruotieji „Castrol Limited“ prekių ženklai, naudojami licencijos pagrindu. Šioje svetainėje naudojami kiti prekių ženklai, produktų ir bendrovių pavadinimai yra atitinkamai jų savininkų arba „Castrol Limited“ prekių ženklai. Šios nuostatos nesuteikia jokio leidimo ar licencijos (išreikštai arba numanomai) naudoti kokius nors prekių ženklus, firminį stilių, produktų pavadinimus, logotipus ar kitą atributiką, o toks naudojimas gali būti atitinkamų savininkų teisių pažeidimas.

Šios svetainės turinio ir joje išsaugotos informacijos autorių teisės priklauso „Castrol Limited“, „Castrol Group“ arba trečiosioms šalims. Visos teisės saugomos. „Castrol Ltd.“, „Castrol Technology Centre“, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

 

Esate atsakingi už visų taikomų autorių teisių įstatymų laikymąsi. Leidžiame kopijuoti šią svetainę būtinais pavieniais atvejais ją žiūrint ir galite išspausdinti asmeniniam naudojimui skirtas kopijas iš tokios svetainės dalies, kuri gali būti pagrįstai laikoma skirta asmeniniams tikslams. Bet kaip kitaip naudoti informaciją griežtai draudžiama. Be aiškaus rašytinio mūsų leidimo draudžiama įrėminti šią svetainę ar pateikti nuorodą į kurį nors kitą puslapį, išskyrus pradžios puslapį.

Jūs sutinkate, kad, išskyrus asmens duomenis, kurie bus tvarkomi pagal šioje svetainėje pateiktas privatumo taisykles, mes įgauname visas teises į informaciją, koncepcijas, praktines žinias arba idėjas, kurias Jūs (ir Jūsų vardu veikti įgalioti asmenys) pateiksite mūsų puslapyje, ir turime neribotas ir Jums ar kitiems asmenims neatlygintinas teises į tokią informaciją, ir galime tokią informaciją panaudoti bet kokiais būdais, savo nuožiūra. Tokia informacija yra nekonfidenciali ir nepatentuota.

 

Jums tenka atsakomybė pasirūpinti, kad bet kokia svarbi informacija (įskaitant, be apribojimų, duomenis, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, nuotraukas, grafiką, vaizdo įrašus, pranešimus ar bet kokią kitą bet kokio pobūdžio medžiagą), kurią talpinate svetainėje arba per ją perduodate, būtų teisinga, tiksli ir neklaidinanti, teikiama gera valia ir, kad Jūs turėtumėte teisę skelbti arba perduoti tokią informaciją.

 

Mes pasiliekame teisę (be įsipareigojimo) savo nuožiūra atsisakyti priimti arba pašalinti bet kokį Jūsų teikiamą turinį, arba laikinai sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie svetainės apie tai iš anksto nepranešę, jeigu pažeistumėte arba bandytumėte pažeisti šios svetainės nuostatas ir sąlygas.  

Jums naudojantis svetaine draudžiama:

 • sąmoningai įkelti kompiuterinius virusus, kenkėjiškas ar kitokias kompiuterines programas ir priemones, loginius apribojimus ar kitą kenkėjiško pobūdžio arba kitaip žalingą medžiagą;
 • bandyti gauti neleistiną prieigą prie mūsų svetainės, serverio, kuriame laikoma mūsų svetainė, ar bet kurio su mūsų svetaine susijusio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės;
 • trukdyti bet kokiai sistemai, perimti arba pasisavinti duomenis ar informaciją;
 • skelbti, siųsti el. paštu, teikti nuorodas ar kitaip perduoti arba naudotis svetainės turiniu siekiant platinti bet kokią neteisėtą, žalingą, priekabiavimo pobūdžio, žeminančią ar kitaip netinkamą ar netoleruotiną medžiagą arba bet kokią medžiagą, kurios „Castrol“ savo nuožiūra nepageidauja savo svetainėse;
 • skelbti, siųsti el. paštu, teikti nuorodas ar kitaip perduoti atvaizdus, programinę įrangą, tekstą ar bet kokią medžiagą, saugomą intelektinės nuosavybės teisės aktais, įskaitant, be apribojimų, autoriaus teisių arba prekių ženklų teisės aktus ir privatumo teises, nebent tos teisės priklauso Jums, jas valdote arba esate gavę visus būtinus leidimus tai daryti;
 • užsiimti ir (arba) skatinti elgesį, kuris pažeistų bet kokius galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus;
 • imtis veiksmų, kurie galėtų pakenkti arba sutrikdyti numatytą svetainės veikimą;
 • bet kokiomis priemonėmis ar būdais apsimesti kokiu nors fiziniu ar juridiniu asmeniu, klaidingai nurodyti arba kitaip suklastoti savo tapatybę arba priklausomybę;
 • užsiimti prekių arba paslaugų rinkodara ar reklama;
 • padėti arba leisti bet kokiems asmenims užsiimti bet kuria anksčiau nurodyta veikla.
   

Svetainėje gali būti sritys, kuriose svetainės lankytojai bendrauja tarpusavyje, įskaitant, be apribojimų, tinklaraščius, skelbimų lentas, kalendorius, pokalbių programas arba asmeninius puslapius.

 

„Castrol“ turi teisę (be įsipareigojimų), stebėti arba tikrinti bet kurią svetainės sritį, įskaitant lankytojų tarpusavio bendravimą. „Castrol“ savo nuožiūra ir iš anksto nepranešusi gali bet kada patikrinti, pašalinti, užblokuoti arba kitaip paveikti bet kokią svetainėje paskelbtą informaciją arba medžiagą. Išskyrus tai, kas išdėstyta šių nuostatų ir sąlygų skirsnyje „Mūsų atsakomybė Jūsų atžvilgiu“, „Castrol“ neprisiima atsakomybės už šiose srityse teikiamą turinį.

 

Svetainėje teikdami bet kokį turinį suteikiate „Castrol“ neribotą teisę ir leidimą naudoti tokį turinį arba bet kurią jo dalį, įskaitant Jūsų vardus, vaizdus, balsus, veiksmus ar biografinę informaciją, o taip pat bet kurią kitą Jūsų „Castrol“ teikiamą informaciją, bet kur pasaulyje, bet kuriuo metu, bet kokiais būdais, bet kokiose terpėse ar vietose (tiek esamose, tiek ir būsimose) ir bet kokiais teisėtais tikslais, įskaitant, be apribojimų, reklamos, skatinimo ar prekybos tikslais, reklamuojant arba skelbiant žinias apie „Castrol“ ir jos gaminius bei paslaugas.

Pasiliekame teisę šioje svetainėje pateiktą informaciją, medžiagą ir turinį keisti bet kada, be įspėjimo. Taip pat, bet kada keisti šios svetainės nuostatas ir sąlygas. Jūs sutinkate reguliariai tikrinti šias nuostatas ir sąlygas, o Jūsų tolesnė prieiga prie šios svetainės ir naudojimasis ja reikš, kad sutinkate su bet kokiais jos pokyčiais. Kai kurias iš šių nuostatų ir sąlygų gali pakeisti ir kitose šios svetainės vietose paskelbtos nuostatos arba pranešimai.

Jūsų naudojimąsi šia svetaine ir informacijos atsiuntimą, o taip pat šių nuostatų ir sąlygų galiojimą, reglamentuoja Anglijos ir Velso teisės aktai. Iškilus bet kokiems ginčams dėl Jūsų naudojimosi šia svetaine, išskirtinė jurisdikcija suteikiama Anglijos ir Velso teismams.

 

Jei kompetetinga įstaiga nuspręstų, kad kuri nors šių sąlygų nuostata, tam tikra apimtimi, yra netinkama, neteisėta ar neįgyvendinama, tokia atitinkamos apimties nuostata automatiškai netenka galios, tačiau nekeičia likusių tinkamų, teisėtų ir įgyvendinamų sąlygų.

Autoriaus teisės © „Castrol Limited“, 2020