IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Lithuania
  2. APIE „CASTROL“
  3. SSA TAISYKLĖS

SSA TAISYKLĖS

Operatorių saugos susirinkimas

„Castrol“ įsipareigojimas dėl sveikatos, saugos, saugumo ir aplinkosaugos (SSSA) savybių

Mūsų SSSA tikslai yra nusakomi paprastai – jokių nelaimingų atsitikimų, jokios žalos žmonėms ir aplinkai.

 

Siekiame būti savo pramonės saugos lyderiais, pasaulinio lygio operatoriumi, pavyzdinga pilietiška bendrove ir puikiu darbdaviu.

 

Mums nėra nieko svarbiau už mūsų darbuotojų ir bendruomenių, kuriose dirbame, sveikatą, saugą ir saugumą bei atsakingą elgesį bendros mūsų aplinkos atžvilgiu. Privalome būti atidūs, disciplinuoti ir visada paslaugūs vieni kitiems.

 

Esame įsipareigoję:

  • Laikytis visų galiojančių teisės aktų ir bendrovės taisyklių bei tvarkos.
  • Sistemiškai administruoti savo darbo veiklą ir riziką.
  • Teikti ataskaitas apie savo SSSA rezultatus.
  • Mokytis iš vidaus ir išorės SSSA įvykių.

 

Visi „Castrol“ darbuotojai turi prisidėti laikantis mūsų SSSA įsipareigojimų.