IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. Lithuania
  2. APIE „CASTROL“
  3. SSA TAISYKLĖS
  4. PASAULINIU MASTU SUDERINTA SISTEMA (GHS)

PASAULINĖ SUDERINTOJI SISTEMA (PSS)

„Castrol“ produktai ir saugos etiketės

KAS YRA PSS?

PSS padeda apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką sukurdama visame pasaulyje suprantamą informavimo apie pavojus sistemą. Jungtinėms Tautoms priklausančios šalys, bendradarbiaudamos su pramonės atstovais ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, parengė visame pasaulyje vartoti skirtą klasifikavimo ir ženklinimo sistemą, vadinamą „Pasauline suderintąja sistema“ (PSS).


Pagrindiniai PSS tikslai:

  • Turėti vieningą pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir informavimo apie juos standartą, palengvinantį tarptautinę prekybą cheminėmis medžiagomis ir pagerinantį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą
  • Informuoti vartotojus apie šiuos pavojus standartiniais simboliais ir frazėmis pakuotės etiketėse ir saugos duomenų lapuose (SDL)

 

Priimami nauji teisės aktai, kuriais PSS diegiama visoje Europoje, JAV ir Brazilijoje. Daugiau apie PSS galima sužinoti JT Ekonomikos komisijos informacijos svetainėje unece.org.

  • Mūsų etiketės ir SDL atitiks PSS pokyčius, kad naudojantieji „Castrol“ gaminius būtų informuojami apie pavojingas chemines medžiagas.
  • Etiketėse ir SDL bus naujos piktogramos, pavojaus apibrėžtys ir saugos informacija.
  • Kadangi pakeitimai atsiras tam tikrais etapais palaipsniui, ne visose etiketėse ir SDL jie atsiras tuo pačiu metu.

 

SAUGA YRA VISOS „CASTROL“ VEIKLOS PAGRINDAS

Siekiame kurti ir tiekti aukščiausius kokybės ir saugos standartus atitinkančius gaminius. Nors taisyklės reikalauja pokyčių Europoje, JAV ir Brazilijoje, mes juos palaipsniui taikome visame pasaulyje, nes norime, kad mūsų klientai galėtų dirbti pagal naujausius saugos ir atitikties standartus.

Naujuosius pavojaus etikečių simbolius, naudojamus vadovaujantis esamais teisės aktais, pakeis devynių PSS piktogramų raudoname rombe serija.

Norėdami sužinoti daugiau, atsisiųskite mūsų PSS brošiūrą.