1. ALOITUSSIVU
  2. TIETOJA CASTROLISTA
  3. UUTISET
  4. POLKU ETEENPÄIN

POLKU ETEENPÄIN

CASTROL MUUTOKSEN POLULLA

Lehdistötiedote

28. helmikuuta 2023


Castrol julkistaa uudistetun, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaavan brändin


Voiteluainekentän globaali johtaja, bp-konserniin kuuluva Castrol julkistaa tänään uusitun tuotemerkkinsä, jonka ulkoasua ja sävyä on myös uudistettu. Brändiuudistuksen tavoitteena on brändi, joka vastaa paremmin tuotemerkin ainutkertaista asemaa markkinoilla sekä mahdollisuuksia, joita yritys näkee asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin vastaamisessa.

 

Castrol tutkii mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja palveluita, jotka täydentävät sen ydinliiketoimintaa eli voiteluaineita sekä antavat asiakkaille lisäarvoa. Yhtiöllä esimerkiksi on jo Castrol ON -tuotesarja, johon kuuluu edistyneitä sähköajoneuvoille tarkoitettuja nesteitä, esimerkkeinä sähköajoneuvojen vaihteistoöljyt, lämpöenergiaa kuljettavat nesteet sekä rasvat. Yhtiö on myös kertonut suunnitelmistaan investoida 60 miljoonaa dollaria uuteen huipputason sähköajoneuvojen akkutestauskeskukseen sekä analysointilaboratorioon Britanniassa. Submer on nyt hyväksynyt datakeskuksille tarkoitettu Castrolin ON-upotusjäähdytysnesteen käytettäväksi koko heidän tuotevalikoimassaan.
 
Uudistettu tuotemerkin identiteetti on tulosta kattavasta brändistrategiaprosessista, johon kuului mm. laaja-alaista tutkimusta, analyysia sekä sidosryhmiltä, asiakkailta ja alan asiantuntijoilta saatuja näkemyksiä. Uudistettu logo on modernimpi, dynaamisempi ja elinvoimaisempi, ja sen painopiste on Castrolin keskeisissä vahvuuksissa sekä tekijöissä, joilla se erottuu joukosta. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa suosiotaan laajentamalla sen voiteluaineita, palveluita ja ratkaisuja käyttävää asiakaskantaa. Logossa säilyvät Castrolin legendaariset ja tuotemerkkiin vahvasti yhdistetyt punainen, vihreä ja valkoinen, ja tavoitteena on parantaa brändin muistettavuutta digitaalisesti.

 

"Meillä on ilo lanseerata Castrolin uudistettu tuotemerkki, joka edustaa yhtiöllemme jännittävää uutta vaihetta", kertoi Nicola Buck, Castrolin markkinointijohtaja. "Uudistettu brändi-identiteetti heijastaa yhtiön vankkaa halua sijoittaa tulevaisuuteen sekä luoda uusia kasvun ja menestyksen mahdollisuuksia."

 

”Liikkuminen ja teollisuus kohtaavat nyt entistä nopeampia muutoksia maailman muuttuessa ja pyrkiessä nollanettopäästöihin, ja asiakkaat haluavat kestävämpiä ratkaisuja. Muutos on välttämätöntä, jotta Castrol voisi menestyä. Viestimme maailmalle, että Castrol on valmiina tulevaisuuteen.”

 

”Maailmanlaajuisesti tunnetun tuotemerkin uudistamisessa ei ole mielestäni kyse ainoastaan sen ulkoasun tai viestinnän muuttamisesta”, lisää Castrolin toimitusjohtaja Michelle Jou. ”Se tarkoittaa tuotemerkin perusolemuksen sekä merkityksellisyyden elvyttämistä tämän päivän maailmassa. Asiakkaita on kuunneltava, ja on ymmärrettävä heidän kehittyviä tarpeitaan ja toiveitaan. Lisäksi on hyödynnettävä yhtiön keskeisiä vahvuuksia, jotta Castrol voisi olla asiakkaitaan inspiroiva brändi. Uudistetun tuotemerkin ei tulisi olla pelkkä kosmeettinen toimenpide; pidän sitä strategisena välttämättömyytenä, joka edistää kasvua, erottumista sekä menestystä pitkällä aikavälillä.”

 

Tuotemerkin uudistukseen kuuluu myös uusi ääni-identiteetti. Se on laadittu tehostamaan uudistettua visuaalista ulkoasua ja tuntua. Musiikki- ja äänisuunnittelulla pyritään herättämään ajatuksia kiihtyvyydestä sekä dynaamisesta liikkeestä eteenpäin. Castrolin uusi ääni-identiteetti on vahva bränditekijä, joka erottaa yhtiön kilpailijoistaan ja lisää tietoisuutta sekä muistettavuutta.
Castrol on vakuuttunut, että nämä muutokset tarjoavat yleisöllemme kiinnostavamman, muistettavamman ja tehokkaamman brändielämyksen.

 

Castrol kehitti uudistetun tuotemerkki-identiteettinsä yhdessä huipputason brändäys- ja suunnittelutoimiston Landor & Fitchin sekä johtavan äänibrändäystoimiston MassiveMusicin kanssa; heidän asiantuntevuutensa ja luovuutensa on ollut ratkaisevan tärkeää uudistetun brändin luonnissa.
 
Lisätietoja:
bp:n lehdistötoimisto, Lontoo, bppress@bp.com, +44 7919 217 511

Tietoja Castrolista:
Castrol on yksi maailman johtavista voiteluainetuotemerkeistä, ja sillä on pitkät innovaation ja pioneerityön perinteet. Castrolin omistautuminen teholle liitettynä yhdessä toimimisen kulttuuriin on mahdollistanut sen, että yritys on voinut yli sadan vuoden ajan kehittää voiteluaineita, jäähdytysnesteitä ja rasvoja, jotka ovat olleet useiden teknologisten saavutusten ytimessä niin maassa, ilmassa, merellä kuin avaruudessakin.
 
Castrol on osa BP Groupia ja se palvelee asiakkaita ja kuluttajia autoilun, merenkäynnin, teollisuuden ja energian sektoreilla. Tuotemerkkimme yhdistetään maailmanlaajuisesti innovaatioon ja korkeaan suorituskykyyn, sillä olemme sitoutuneet valmistamaan premium-laatuisia ja teknisesti kehittyneitä tuotteita.
 
Lisätietoja Castrolista saa vierailemalla osoitteessa: www.castrol.com/forward
 
Varovaisuuteen kehottava lausunto:
bp antaa tämän varoittavan lausunnon Yhdysvaltain vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA) -lain (yksityisiä arvopapeririitoja koskevasta uudistuksesta säätävä laki) safe harbor -periaatteiden käyttöä varten. Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä ennakoivia lausuntoja, ts. lausuntoja, jotka liittyvät tulevaisuuteen, ei menneisiin tapahtumiin ja olosuhteisiin. Nämä lausunnot saattavat liittyä yhteen tai useampaan aiheeseen liittyvään taloudelliseen tilanteeseen, bp:n toiminnan ja liiketoimintaa koskeviin tuloksiin sekä tiettyihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Tällaisissa lausunnoissa käytetään yleensä – mutta ei aina – esimerkiksi sanoja ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”pyrkiä”, ”pitäisi”, ”mahdollisesti”, ”tavoite”, ”todennäköisesti”, ”uskoa”, ”ennakoida”, ”suunnitella”, ”oletamme” tai muita vastaavia ilmauksia. Todelliset tulokset saattavat erota tällaisissa lausunnoissa ilmaistuista riippuen erinäisistä tekijöistä, esimerkkeinä bp:n uusimmassa vuosiraportissa sekä Form 20-F -asiakirjassa tai uudemmissa julkisissa raporteissa kohdassa "Risk factors" (”Riskitekijät”) esitetyt riskitekijät.
Uusin vuosiraporttimme, Form 20-F -asiakirja ja muut säännölliset asiakirjat ovat saatavilla verkkosivustoltamme www.bp.com, tai ne voidaan pyytää USA:n SEC-viranomaiselta yhdysvaltalaisesta puhelinnumerosta 1-800-SEC-0330 tai verkkosivustolta www.sec.gov.

TOIVOTAMME UUDEN TERVETULLEEKSI JA NOPEUTAMME KEHITYSTÄ 

Eteenpäin uusitulla pakkaussuunnittelulla

Castrolin tavoitteena on nopeuttaa asiakkaiden kasvua innovatiivisen teknologian, huippuluokkaisten tuotteiden sekä ensiluokkaisen palvelukokemuksen kautta. Yhtiön tuotemerkit ja tuotteet ovat tämän saavuttamisessa ehdottoman tärkeitä. Castrolin pakkauksissa yhdistyvät sekä tuotemerkki että tuote, ja pakkaukset ovat asiakkaillemme yksi tärkeimmistä kosketuspisteistä.


Tämä kerran sukupolvessa tapahtuva yritysbrändin muokkaus on tilaisuus uudistaa pakkausmerkintöjä sopimaan paremmin asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin.