1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  2. ΠΡΟΪΌΝΤΑ
  3. ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΟΧΉΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η τεχνογνωσία της Castrol στα εμπορικά οχήματα καλύπτει τις οδικές μεταφορές, τις οικοδομικές εργασίες, την εξόρυξη και λατόμευση και τα γεωργικά μηχανήματα.

Η Castrol με τον πελάτη

ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες στην αγορά εμπορικών οχημάτων, καθεμία με τις δικές της μοναδικές προκλήσεις και ανάγκες:

  • Οδικές μεταφορές
  • Οικοδομικές εργασίες
  • Εξόρυξη & Λατόμευση
  • Γεωργικά μηχανήματα

Αν και οι καθημερινές λειτουργίες αυτών των τεσσάρων κατηγοριών είναι πολύ διαφορετικές, η ανάγκη διασφάλισης αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και αδιάλειπτης παραγωγικότητας παραμένει η ίδια. Γι’ αυτό διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε την ομαλή και προβλεπόμενη λειτουργία του εξοπλισμού σας, σε οποιονδήποτε τομέα.