IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στον παρόντα ιστότοπο castrol.com/gr. Η εταιρεία που έχει την ευθύνη για αυτόν είναι η:

 

CASTROL HELLAS ΜΑΕ.

Αποστολοπούλου 26A, T.K. 15231, Χαλάνδρι, Αττική,

Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 160102401000

 

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί τη σχετική διαδικασία.

 

Ο παρών ιστότοπος έχει διάφορους επιμέρους ιστοτόπους σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της , οι οποίοι ενδέχεται να έχουν επίσης τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου. Παρακαλούμε διαβάστε τους αν επισκεφθείτε τους επιμέρους ιστοτόπους μας.

Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε περιορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να διαχειριστούμε το ερώτημά σας. Αυτό είναι απολύτως προαιρετικό.


Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, χρειαζόμαστε την ενεργή συγκατάθεσή σας προκειμένου να χειριστούμε το ερώτημά σας.


Εάν σε οποιοδήποτε έντυπο το οποίο συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα δίδετε προαιρετικά συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές ζητούνται επειδή πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να σας παράσχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις
πληροφορίες αυτές εάν δεν το επιθυμείτε.


Συλλέγουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα cookies, για τα οποία παρέχουμε περισσότερες διευκρινήσεις παρακάτω.

Πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία του ιστοτόπου και τα cookies

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο σας ζητήθηκε (μέσω ενός ενημερωτικού banner) να αποδεχτείτε τη χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών και θα θέλαμε να εξηγήσουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες.


Για να μάθετε τι είναι τα cookies και οι συναφείς τεχνολογίες, συνιστούμε να επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο τρίτου: www.allaboutcookies.org


Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους σκοπούς. Αυτές οι τεχνολογίες συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό της συσκευής σας και τις αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.


Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν
•    να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας αναλύοντας το πού, σε τι είδους συσκευές και πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, πόσους επισκέπτες δεχόμαστε, και από πού κάνουν κλικ στον ιστότοπο,
•    να σας θυμόμαστε σε περίπτωση που επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας, ώστε να γνωρίζουμε εάν σας έχουν προβληθεί ήδη cookie banners, έρευνες, ή (σε περίπτωση που το περιεχόμενο του ιστοτόπου υποβάλλεται σε δοκιμή) ποια έκδοση του περιεχομένου σάς προβλήθηκε.


Για τη διαγραφή ή τη διακοπή της χρήσης cookies στον υπολογιστή σας, παρακαλούμε ελέγξτε το μενού «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου. Ο αποκλεισμός των cookies θα μειώσει τη λειτουργικότητα του παρόντος ιστοτόπου.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και πού διαβιβάζονται

Οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο θα διασφαλιστεί με κρυπτογράφηση.
 
Ως διεθνής εταιρεία, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.
 
Όποτε συμβαίνει αυτό, το κάνουμε εντός ενός εμπεριστατωμένου, ευέλικτου και παγκόσμιου πλαισίου συμμόρφωσης που εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα και εγγυήσεις  ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, πριν την οποιαδήποτε μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ), για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής, χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή ή άλλες ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις, προς  συμμόρφωση με το άρθρο 46.2 του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: GDPREurope@castrol.com.


Έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως προβλέπεται από τον νόμο, ή αν εκτιμούμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και συνάδει με δικαστική διαδικασία, δικαστική εντολή, αίτηση ρυθμιστή ή με άλλες νομικές διαδικασίες της ΒΡ. Σε περίπτωση εξαγοράς, πώλησης ή αγοράς της επιχείρησής μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο νέο (ή υποψήφιο) ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα στοιχεία σας

Διατηρούμε τα στοιχεία σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, προτού καταστούν μη ταυτοποιήσιμα ή διαγραφούν.

 

Εάν μας αποστείλετε μηνύματα «επικοινωνίας», θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε μη ταυτοποιήσιμα τα εν λόγω μηνύματα αφότου δώσουμε τελική απάντηση στο ερώτημά σας.

Τα δικαιώματα, τα παράπονά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.


Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο GDPREurope@castrol.com


Εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, έχετε επίσης το δικαίωμα να εγείρετε ζήτημα απορρήτου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων που εδρεύει στη σχετική χώρα της ΕΕ.

Ιστότοποι τρίτων προς τους οποίους διαθέτουμε συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Η παρούσα δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους τρίτων.

 

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου οποιωνδήποτε άλλων ιστότοπων που θα επισκεφθείτε δεδομένου ότι δεν δεχόμαστε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας.

Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς την παρούσα δήλωση απορρήτου και συνιστούμε να την επανεξετάζετε κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για την τελευταία έκδοση.

 

Η τελευταία ενημέρωση αυτής της δήλωσης πραγματοποιήθηκε τον Φεβρ. 2023.