IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  2. ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο www.castrol.com.gr. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος κατέχεται νόμιμα και λειτουργείται από:

CASTROL HELLAS ΜΑΕ.

 

Διεύθυνση γραφείων:

Αποστολοπούλου 26Α, 

Χαλάνδρι, τ.κ. 15231

Αττική

 

Τηλέφωνο: +30 210 6887 777 

E-mail: infobphellenic@bp.com

Α.Φ.Μ.: 801611020

 

Οι επισκέπτες αυτού του διαδικτυακού τόπου υπόκεινται στους όρους και τις συνθήκες που καθορίζονται παρακάτω. Προχωρώντας πέρα από αυτή την οθόνη, θεωρούμε ότι τα αποδέχεστε. Η Δήλωση μας περί Προσωπικών Δεδομένων διέπει τη χρήση κάθε προσωπικής πληροφορίας που μας παρέχετε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Άλλοι διαδικτυακοί τόποι του ομίλου ΒΡ μπορεί να περιέχουν όρους και συνθήκες που είναι διαφορετικοί από τους παρακάτω. Παρακαλούμε ελέγχετε τους όρους και συνθήκες κάθε διαδικτυακού τόπου που επισκέφθεστε.  

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ
Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι πλήρη. Παρά τις προσπάθειές μας, ενδέχεται να μην είναι ακριβή, ενημερωμένα ή να μην ανάγονται στις συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία ευθύνη για ανακρίβειες ή παραλείψεις (με την εξαίρεση της απατηλής παραπλανητικής παρουσίασης) σ’ αυτή την ιστοσελίδα, οποιεσδήποτε δε αποφάσεις πάρετε βασιζόμενοι σε στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, συνιστούν αποκλειστική σας ευθύνη. Ούτε η CASTROL HELLAS ΜΑΕ ούτε οι θυγατρικές ή συγγενείς της εταιρείες αποδέχονται ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική ή άλλης μορφής ζημία οποιασδήποτε φύσεως, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε στοιχεία περιέχονται σ’ αυτή.  
Χρήση Συνδέσμου

Ούτε η Castrol Limited ούτε ο Όμιλος Castrol είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ιστότοπου μέσω του οποίου έχετε αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από τον ιστότοπό μας. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιους ιστότοπους ή συνδέσμους.


Όταν παρέχουμε υπερσύνδεσμο προς τον ιστότοπο τρίτου μέρους, το κάνουμε επειδή πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι ένας τέτοιος ιστότοπος περιέχει ή μπορεί να περιέχει υλικό σχετικό με αυτό στον ιστότοπό μας. Ένας τέτοιος υπερσύνδεσμος δεν σημαίνει ότι η Castrol Limited ή ο Όμιλος Castrol έχουν εξετάσει ή εγκρίνει τον ιστότοπο του συνδεδεμένου τρίτου μέρους ή το περιεχόμενό του – πράγματι σε ορισμένες περιπτώσεις ένας υπερσύνδεσμος μπορεί να σας συνδέσει με τον ιστότοπο τρίτου μέρους που περιέχει απόψεις αντίθετες με αυτές που εκφράζονται στον ιστότοπό μας ή υπόκεινται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς διαφορετικό από αυτό της Castrol Limited ή του Ομίλου Castrol. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων ιστότοπων τρίτων και των εργαλείων κοινής χρήσης και σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν από τη χρήση. Επιπλέον, οι πάροχοι τέτοιων ιστοτόπων τρίτων και των εργαλείων κοινής χρήσης ενδέχεται να έχουν πολιτικές και πρακτικές απορρήτου που διαφέρουν από τη Δήλωση απορρήτου μας. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τέτοιων παρόχων και να επικοινωνήσετε με τον πάροχο εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις.

Εμπορικά σήματα
Το όνομα Castrol και το λογότυπο Castrol είναι σήματα κατατεθέντα της Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων και ονόματα εταιρειών ή λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία είτε των αντίστοιχων κατόχων τους είτε της Castrol Limited. Δεν χορηγείται άδεια  (είτε ρητή είτε σιωπηρή) σχετικά με τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων εμπορικών σημάτων, ονομάτων προϊόντων, λογότυπων ή τίτλων, και αυτή η χρήση μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του κατόχου.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπετε να εντάξετε αυτές τις ιστοσελίδες ούτε να τις συνδέσετε σε σελίδες άλλες χωρίς να έχετε πρώτα ρητή συγκατάθεση από την ΒΡ Ελληνική ΑΕ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η πνευματική ιδιοκτησία του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου ανήκει ολοκληρωτικά στη CASTROL HELLAS ΜΑΕ / Castrol Limited και μπορεί να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ( εκτός αν κάποιος εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με γραπτό τρόπο από τη CASTROL HELLAS ΜΑΕ / Castrol Limited ).
ΣΗΜΑΤΑ
Το όνομα και το λογότυπο Castrol αποτελούν κατατεθέντα σήματα της ΒΡ Ελληνική ΑΕ. κατά παραχώρηση από την Castrol Limited. Καμία άδεια, ρητή ή έμμεση, είναι επί του παρόντος παραχωρήσιμη όσον αφορά οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία των ανωτέρων εταιριών.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Πέρα των στοιχείων προσωπικής μορφής που θα τύχουν μεταχείρισης σύμφωνα με τη Δήλωση για τα Προσωπικά Δεδομένα της ΒΡ που εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο, στην περίπτωση που μας παράσχετε στοιχεία, συμφωνείτε ότι θα διαθέτουμε απεριόριστα δικαιώματα στα ως άνω στοιχεία τα οποία μπορούμε να μεταχειρισθούμε με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουμε. Τα ως άνω στοιχεία δεν θα θεωρούνται ως εμπιστευτικά.  
ΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ;

Η εκ μέρους σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η λήψη στοιχείων από αυτήν, καθώς και η εφαρμογή των ως άνω όρων και προϋποθέσεων, θα εμπίπτουν στους νόμους της Eλλάδας.

 

© 2019 CASTROL HELLAS ΜΑΕ . (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ)