1. HJEM
  2. OM CASTROL
  3. HSSE-POLITIK

REACH

Reach

MÅLENE I REACH ER I OVERENSSTEMMELSE MED VORES POLITIK FOR SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ

REACH er en EU-forordning omhandlende registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning for kemikalier. Den trådte i kraft d. 1. juni 2007 og erstattede en række europæiske direktiver og forordninger med et enkelt system. REACH har adskillige formål:

  • At forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre
  • At gøre de mennesker, som sender kemikalier på markedet, ansvarlige for at forstå og håndtere de risici, der er forbundet med brugen af dem
  • At forbedre innovationen og konkurrencedygtigheden for den Europæiske Unions (EU) kemikalieindustri
  • At fremme alternative metoder til vurdering af stoffernes farlighed
  • At sikre fri cirkulation af stoffer på det indre marked i den Europæiske Union

 

Hvem bliver påvirket?

REACH påvirker alle i kemikalieforsyningskæden, herunder producenter, importører, producenter af kemiske tilsætningsstoffer og brugere senere i produktionsforløbet. Forordningerne angiver, at EU-producenter og importører af kemiske stoffer, forberedelser eller stoffer indeholdt i artikler med henblik på frigivelse skal registrere disse stoffer, hvis den mængde, der sendes på markedet, overstiger 1 ton om året pr. juridisk enhed.

Importører med base i EU er fuldt ansvarlige for overensstemmelse med REACH-forordningen, selvom ethvert stof, der importeres til EU i mængder på under 1 ton pr. år pr. juridisk enhed, ikke skal forudregistreres eller registreres og ikke er omfattet af REACH.

 

Hvorfor REACH?

Forordningen erstattede omkring 40 stykker eksisterende lovgivning og blev designet til ikke at overlappe eller være i modstrid med anden kemikalielovgivning. Eksisterende lovgivning, der regulerer andre typer kemikalier (f.eks. kosmetik, lægemidler og biocider), eller relateret lovgivning (f.eks. om sundhed og sikkerhed for arbejdere, der håndterer kemikalier, produktsikkerhed og konstruktionsprodukter) er fortsat gældende.