1. HJEM
  2. OM CASTROL
  3. HSSE-POLITIK
  4. PRODUKTFORVALTNING

PRODUCT STEWARDSHIP

Teknikere udfører test

ADMINISTRATION AF PRODUKTER GENNEM HELE DERES LIVSCYKLUS FOR AT OPFYLDE KRAVENE

Product stewardship handler om, hvordan vi kommunikerer information om produkternes potentielle sundheds-, sikkerheds- og miljøpåvirkning.


Nøgleelementerne i vores product stewardship-program omfatter:

  • Introduktionsvurdering af nye produkter.

Inden vi lancerer produkter, sikrer vi, at de lever op til eller overgår al gældende sikkerhedslovgivning og opfylder vores interne standarder. Produktvurderinger identificerer potentielle sundheds-, sikkerheds- eller miljørisici og bekræfter overensstemmelse med lovgivningen om produktsikkerhed og kemisk kontrol på de påtænkte markeder. Vurderingen tager hensyn til muligheden for sundheds- eller miljøpåvirkninger gennem hele produktlivscyklussen fra produktudvikling til produktion, distribution, industri- eller forbrugeranvendelse til den endelige genanvendelse eller bortskaffelse. I 2012 vurderede vi mere end 1.300 råmaterialer anvendt i vores smøremiddelprodukter på globalt plan.

  • Administration af følsomme kemikalier – vi har en streng politik for følsomme kemikalier for at forhindre illegal eller ulovlig brug
  • Kundesikkerhedsscreening – vi rådgiver om sikkerhedsprocedurer for håndtering af smøremidler og køle-/smøremidler
  • Produktetiketter og sikkerhedsdatablade – information om farer og risici forbundet med produkter og rådgivning om sikker håndtering kommunikeres via sikkerhedsdatablade (SDS’er) og mærkning af beholdere. Vores SDS’er skal overholde de lovmæssige krav på alle de markeder, hvor vi driver forretning. Vi har mere end 80.000 SDS’er på omkring 40 sprog.