1. HJEM
  2. OM CASTROL
  3. HSSE-POLITIK
  4. GLOBALT HARMONISERET SYSTEM

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (GHS)

Castrols tønder og sikkerhedsetiketter

HVAD ER GHS?

GHS understøtter beskyttelsen af menneskets sundhed og miljøet ved at tilbyde et internationalt forståeligt system for farekommunikation. Landene i FN har arbejdet sammen med brancherepræsentanter og vigtige interessenter for at udarbejde et klassifikations- og mærkningssystem, som kan anvendes på verdensplan, kendt som ‘Globally Harmonized System’ (GHS).


Hovedformålet med GHS er at:

  • Have en fælles standard for klassifikation og kommunikation af farlige kemikalier for at lette international handel med kemikalier og forbedre beskyttelsen af menneskets sundhed og miljøet
  • Informere brugere om disse farer ved hjælp af standardsymboler og -vendinger på emballagemærkater og i sikkerhedsdatablade (SDS)

 

Ny lovgivning introduceres til implementering af GHS i Europa, USA og Brasilien. Du kan få mere at vide om GHS fra FN’s Økonomiske Kommission på unece.org.

  • Vores etiketter og SDS vil afspejle GHS-ændringerne for at kommunikere farlige kemikalier til dem, der håndterer Castrol-produkter
  • Etiketter og SDS vil indeholde nye piktogrammer, farebestemmelse og sikkerhedsoplysninger
  • Introduktionen af ændringerne bliver indfaset over tid, og ikke alle etiketter og SDS vil afspejle ændringerne samtidig

 

SIKKERHED ER I CENTRUM FOR ALT, HVAD CASTROL FORETAGER SIG

Vores mål er at udvikle og levere produkter, der lever op til de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed. Selvom reglerne kræver ændringer i Europa, USA og Brasilien, indfører vi løbende ændringerne globalt, idet vi vil sikre, at vores kunder kan drive forretning i overensstemmelse med de nyeste sikkerheds- og overensstemmelsesstandarder.

De nye faremærkningssymboler, som anvendes i henhold til den nuværende lovgivning, bliver afløst af en serie på ni GHS-piktogrammer i en rød diamantformet ramme.

Download vores GHS-brochure for at få mere at vide.