IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. JURIDISKE OPLYSNINGER

JURIDISKE OPLYSNINGER

Velkommen til webstedet www.castrol.com/dk. Dette websted ejes og drives af Castrol Limited med registreret adresse på: Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR United Kingdom.


Besøgende på dette websted er bundet af nedenstående vilkår og betingelser. Du anses for at have accepteret dem, hvis du går videre til næste skærmbillede. Anvendelse af eventuelle personlige oplysninger, som du giver os via dette websted, er underlagt vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Klik på linket i sidefoden på denne side for at læse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.


Andre Castrol-websteder kan indeholde vilkår og betingelser, der er anderledes end disse vilkår og betingelser. Derfor bedes du læse vilkårene og betingelserne for hvert websted, du besøger.


Med mindre andet er angivet, henviser "Castrol" eller "Castrol Group" til Castrol Limited og dets datterselskaber og associerede selskaber.  

VORES ANSVAR OVER FOR DIG
Castrol Limited leverer dette websted "som beset" eller "som det foreligger" og giver ikke nogen erklæring eller garanti vedrørende dette websted eller indholdet herpå. Oplysningerne på dette websted er ikke udtømmende. Til trods for vores intentioner vil webstedet ikke altid være nøjagtigt, ajourført eller egnet i forhold til de foreliggende omstændigheder. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser på dette websted, og enhver beslutning, du træffer på baggrund af de foreliggende oplysninger på dette websted, er alene dit eget ansvar. Hverken Castrol Limited eller Castrol Group kan holdes ansvarlig for tab eller skader af nogen art, det være sig direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgeskader, der opstår som følge af adgang til eller anvendelse af dette websted eller oplysningerne herpå. Uagtet det foregående vil Castrol Limited og Castrol Group være ansvarlig for urigtige oplysninger fremsat mod bedre vidende på dette websted og for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed. Download af materiale fra dette websted sker på egen risiko. Castrol Limited forsikrer eller garanterer ikke, at materialet er fri for vira, orme, trojanske heste eller andre destruktive koder. Det er alene dit ansvar at implementere foranstaltninger til at beskytte dit computersystem og dine data, og du skal selv afholde eventuelle omkostninger for udførelsen af nødvendig service, reparationer eller tilpasninger som følge af anvendelsen af dette websted. De på dette websted nævnte begrænsninger og fraskrivelser finder anvendelse i videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.  

I de tilfælde, hvor vi har givet oplysninger om Castrol-produkter på dette websted, herunder, men ikke begrænset til, produktdatablade, sikkerhedsdatablade og tekniske datablade, har vi ydet enhver rimelig omhu for at sikre, at oplysningerne er nøjagtige på tidspunktet for udgivelsen af dokumenterne. Ikke desto mindre kan sådanne oplysninger påvirkes af ændringer foretaget efter udgivelsesdatoen, for eksempel i form af ændringer i produktsammensætningen, metoder for anvendelse af de nævnte produkter eller af kravene for godkendelse af produkterne. Castrol-produkternes egenskaber og specifikationer kan variere fra land til land. Kontakt din lokale Castrol-afdeling, før du anvender produkterne på en anden måde end foreskrevet. For at undgå tvivl er ansvaret for produktoplysningerne på dette websted underlagt vilkårene i ovenstående afsnit "Vores ansvar over for dig".

 

Hverken Castrol Limited eller Castrol Group er ansvarlige for indholdet på andre websteder, herunder websteder via hvilke, du har fået adgang til vores websted, eller websteder, som du får adgang til via vores websted. Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med sådanne websteder eller links. I de tilfælde hvor vi linker til en tredjeparts websted, gør vi det i god tro, og fordi vi mener, at det pågældende websted indeholder eller kan indeholde materiale, der er relevant i forhold til de oplysninger, der findes på vores websted. Et sådant link signalerer ikke, at Castrol Limited eller Castrol Group har gennemgået eller godkendt tredjepartens websted eller indholdet herpå. Der kan endog være tilfælde, hvor et hyperlink linker til en tredjeparts websted, som giver udtryk for synspunkter, der strider imod dem, vi giver udtryk for på vores websted, eller som Castrol Limited eller Castrol Group i øvrigt måtte have.  

Castrol og Castrol-logoet er registrerede varemærker tilhørende Castrol Limited og benyttes under licens. Alle andre varemærker, produktnavne og virksomhedsnavne eller logoer, der anvendes på dette websted, tilhører enten deres respektive ejere eller Castrol Limited. Der gives ingen tilladelse eller licens (hverken udtrykkelig eller underforstået) til at anvende nogen af disse varemærker, udformninger, produktnavne, logoer eller titler og en sådan brug kan udgøre en overtrædelse af indehaverens rettigheder.  

Ophavsretten til indholdet og alle downloads fra dette websted tilhører Castrol Limited, Castrol Group eller tredjepart. Alle rettigheder forbeholdes. Castrol Ltd, Castrol Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR United Kingdom.


Det er dit ansvar at overholde alle gældende love om ophavsret. Vi tillader, at du kopierer dette websted som en nødvendig følge af visningen heraf, og det er tilladt at udskrive kopier til eget brug af de dele af webstedet, du har behov for til et rimeligt personlig brug. Enhver anden brug er strengt forbudt. Du må ikke frame dette websted eller linke til andre sider end startsiden uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.  

Med undtagelse af personlige oplysninger, som behandles i overensstemmelse med erklæringen om behandling af personlige oplysninger, der vises på dette websted, accepterer du, at vi har ubegrænsede ret til oplysninger, du giver os, og at vi kan behandle disse oplysninger, som vi vil. Denne type oplysninger anses ikke for at være fortrolige.  
Oplysningerne, materialet og indholdet på siderne på dette websted kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Der kan også enhver tid foretages ændringer af vilkårene og betingelserne for dette websted. Du accepterer, at du jævnligt vil gennemlæse vilkårene og betingelserne, og din fortsatte adgang til eller brug af dette Castrol-websted betyder, at du accepterer enhver ændring.  

Din brug af dette websted og downloads herfra, samt håndhævelsen af disse vilkår og betingelser, er underlagt lovgivningen i England og Wales. Domstolene i England og Wales har enekompetence i enhver tvist, der måtte opstå som følge af din brug af dette websted. Såfremt et eller en del af et af vilkårene i disse vilkår og betingelser erklæres ugyldig, ulovlig eller uden retskraftig af en kompetent myndighed, påvirkes retsgyldigheden af de resterende vilkår ikke heraf, og de vil fortsat være gældende og have retskraft i det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning.


Copyright © Castrol Limited 2019