IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. NAUČIT
 3. CASTROL FASTSCAN
 4. ČLÁNKŮ
 5. ROZHRANÍ PASSTHRU - JAK SPUSTIT DIAGNOSTIKU A SERVIS AUTA ZNAČEK RENAULT A DACIA NA ÚROVNI AUTORIZOVANÉHO SERVISU

ROZHRANÍ PASSTHRU - JAK SPUSTIT DIAGNOSTIKU A SERVIS AUTA ZNAČEK RENAULT A DACIA NA ÚROVNI AUTORIZOVANÉHO SERVISU

Rozhraní PassThru znamená možnost připojení se k vozidlu pomocí univerzální diagnostické hlavy VCI a standardu SAE J2534 a také možnost využívání online platformy výrobce. Toto rozhraní bylo zavedeno v souladu se směrnicí EU, která v roce 2008 zaváděla emisní limity EURO V. Podle normy SAE J2534 jsou nyní u vozidel splňujících výše uvedené emisní normy výrobci povinni umožnit nezávislým poskytovatelům servisních služeb přeprogramování řídicích jednotek pro systémy výfukových plynů a dále jsou povinni zpřístupnit technickou dokumentaci.

 

Skupina Renault je příkladem doslovného splnění této směrnice EU. Jiní výrobci, jako je například skupina Volkswagen, Mercedes nebo BMW, poskytují úplný přístup k diagnostice a programování, k servisní dokumentaci, technickým bulletinům a digitální servisní knížce. Skupina Renault nabízí oproti tomu jen funkce výslovně vyžadované standardem EURO V, tedy možnost programování řídicích jednotek, jejich automatickou konfiguraci, odblokování modulu Gateway a přístup k technické dokumentaci.

 

Na začátek poznamenejme, že u skupiny Renault je celý systém rozdělen do dvou portálů:

 •  Portál ASOS Renault – platforma pro registraci, pro zakoupení přístupu k programování a technické dokumentaci a pro ovládání účtu;
 •  New Dialogys – platforma s technickou dokumentací, ke které dostaneme přístup po předplacení služeb portálu ASOS Renault.
I. Registrace na portálu ASOS Renault
Chcete-li využívat všech možností, které dává skupina Renault jako výrobce pro svá vozidla k dispozici, musíte se nejprve zaregistrovat na portálu ASOS Renault (https://asos.renault.com/#/login) (obrázek 1). Webové stránky jsou v angličtině; registrační proces si ale ukážeme na příkladu servisu nacházejícího se v Polsku. Pro jiné země se postup registrace i požadované údaje mohou lišit, a proto postupujte vždy podle zobrazených pokynů.
Obrázek 1: Úvodní stránka portálu ASOS Renault
Obrázek 1: Úvodní stránka portálu ASOS Renault 
Zdroj: [https://asos.renault.com/#/login]

Ze všeho nejdříve musíme vykonat registrační proces (viz obrázek 2). Nejprve vyberte typ uživatelského účtu: pro úplný přístup je třeba zvolit autoservis, tedy „Automobile Repairer“. To je účet pro servisy čí dílny, které „... vykonávají rutinní údržbu a opravy motorových vozidel, především jejich mechanických částí a karoserie, nabízejí udržování technického stavu vozidla, prevenci závad, opravy a úpravy motorových vozidel.“

 

    Postup při registraci:

 

        a) Zadáme jméno osoby, která bude administrátorem (správcem) účtu a která tak bude zodpovědná za činnost na portále ASOS.  

        b) Zadáme identifikátor Email ID, tedy e-mailovou adresu. Doporučuje se zadávat e-mailovou adresu, jejíž označení se skládá z vašich iniciál nebo jména a příjmení (tedy například j.kowalski@...; e-mailová doména zde není podstatná).  

        c) Nyní zadejte název společnosti (nejlépe její úplný oficiální název) a adresu oficiálního sídla firmy (nejprve zadáváme město, PSČ a stát, a do posledního pole „Address“ přesnou adresu s ulicí a číslem domu), a poté ještě kontaktní telefonní číslo (mezinárodní předvolba se po vybrání státu vyplní automaticky). 

        d) V dalším poli se nachází možnost výběru jazyka (anglicky nebo francouzsky). Pro skupinu Renault je rovněž povinné zadání daňového identifikačního čísla (DIČ nebo VAT).

 

Pro přístup k portálu musíte mít evropské DIČ (které začíná označením země, např. CZ pro Českou republiku, resp. zde PL pro Polsko). Daňové identifikační číslo dostanete přidělené od příslušného finančního úřadu či jinak nazvaného správce daně (v různých členských zemích EU se označení liší); ověřit si je můžete pro sebe i pro cizí subjekty na stránkách Evropské komise v záložce systému VIES. Pokud zde zadáte evropské DIČ, nebude vám k nákupu připočítána francouzská DPH a podle evropských pravidel bude nákup podléhat 0% DPH. Do pole „VAT Number“ zadejte daňové identifikační číslo bez kódu země (jako je PL nebo CZ), a poté stiskněte tlačítko se šipkou vedle zadaného DIČ. Poté se provede ověření platnosti DIČ a pokud je číslo správné, potvrdí je znak zaškrtnutí v zeleném poli; pokud je zadáno nesprávné DIČ, objeví se zde červený text „Should be valid VAT number“ („Zde musí být [zadáno] platné DIČ“). Při vyplňování polí registračního formuláře se doporučuje nepoužívat speciální znaky a písmena s diakritikou, např. ł, ć, ą, ä, ö, è, !, ? (a to i v názvu firmy). Jinak může později dojít k nesprávnému vyplnění faktur s nesprávnými údaji (kdy speciální znaky zmizí nebo jsou nahrazeny nesprávnými).

Obrázek 2: Registrační formulář na portálu ASOS Renault
Obrázek 2: Registrační formulář na portálu ASOS Renault 
Zdroj: [https://asos.renault.com/#/login]

Dále musíte potvrdit, že jsou zadané informace správné, že budou práce na vozidlech provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci, a že jste si přečetli všeobecné obchodní podmínky a souhlasíte s nimi. Poté odešlete formulář; e-mailem vám bude odeslán odkaz pro aktivaci účtu a pro přihlášení na portál ASOS Renault.

 

Po přihlášení na portál ASOS si můžete zvolit jeden ze tří typů přístupu (viz obrázek 3):
 

 1. Přístup k dokumentaci 
 2. Přístup k přeprogramování
 3. Přístup k diagnostické podpoře 

 

Portál ASOS slouží tedy k administraci hlavního účtu a účtů zaměstnanců v systému Renault pro nezávislé servisy. Pomocí příkazů v rozbalovací nabídce můžete aktualizovat údaje k účtu, zkontrolovat platnost předplatných, aktuální faktury, a v poli „Administration“ můžete vytvořit účty pro jednotlivé zaměstnance. Pro každého zadáte vždy jméno a e-mailovou adresu, na kterou bude odeslána zpráva s pokyny pro aktivaci účtu a nastavení hesla. Po aktivaci účtů může administrátor zaměstnancům přidělit také práva k zakoupené dokumentaci.

Obrázek 3: Portál ASOS Renault – domovská stránka
Obrázek 3: Portál ASOS Renault – domovská stránka 
Zdroj: [https://asos.renault.com/#/login]
II. Přístup k dokumentaci

Pro přístup k technické dokumentaci, tedy k materiálům jako jsou :

 • manuály pro opravy, 
 • schémata elektrického zapojení,
 • technické bulletiny, 
 • doby pro opravy, 
 • manuály pro opravy karoserie, 
 • kódy zařízení
 • katalog náhradních dílů;

 

je nutné na portálu ASOS pod položkou „Document Offer“ zakoupit časově vymezené předplatné. V době vzniku tohoto článku se ceny za přístup k dokumentaci pohybovaly na 8,20€ za hodinu, 26€ za den, 120€ za 7 dní, 339€ za měsíc, 3521€ za rok; neomezený přístup není pro nezávislé servisy k dispozici. Doba přístupu k dokumentaci se vypočítá podle okamžiku přihlášení k portálu New Dialogys (obrázek 4). Veškerá dokumentace se zobrazuje na základě zadaného čísla VIN vozidla.

 

Poté se musíte přihlásit k portálu Renault New Dialogys (https://newdialogys.renault.com), přičemž zadáváte stejné přihlašovací údaje jako na portálu ASOS pro administrátora, případně přihlašovací údaje pro zaměstnance, pokud jste mezitím aktivovali účet a heslo samostatně. Po zadání čísla VIN vozidla dostáváte přístup k úplné technické dokumentaci vozů Renault, Dacia nebo Alpine. U vozů skupiny Renault je v technických záznamech New Dialogys k dispozici kompletní historie vozidla (určeného podle čísla VIN), do digitální knihy o údržbě ale jako nezávislý servis provádět záznamy nemůžete. K dispozici je nicméně celá řada aktivit údržby, podle doby provozu a kilometrického proběhu auta.

Obrázek 4: Portál Renault New Dialogys – domovská stránka
Obrázek 4: Portál Renault New Dialogys – domovská stránka 
Zdroj: [https://newdialogys.renault.com/#!/newdialogys
III. Přístup k přeprogramování řídicích jednotek

Jak jsme se již zmínili, skupina Renault nenabízí ke svým vozům možnosti diagnostiky. K dispozici je pouze programování řídicích jednotek. Přístup k programování je rozdělen do 2 systémů:

 1. EURO V – software pro programování řídicích jednotek souvisejících s emisemi; online konfigurace pro modely automobilů podle norem EURO V / EURO VI, uváděné na trh od roku 2020.
 2. ADT – software pro opravné funkce modulu, přiřazené k opravným funkcím emisního modulu (příprava a provedení programování, konfigurace a všech potřebných souvisejících úkonů), diagnostika vozidla a výmaz chyb pro modely automobilů uvedených na trh po roce 2020.

 

Níže uvedená tabulka 1 popisuje jednotlivé modely automobilů skupiny Renault, které podle stavu k době vzniku tohoto článku mají podporu modulů EURO V pro přeprogramování a ADT.

Podporované modely
Tabulka 1: Podporované modely
Zdroj: [https://asos.renault.com/#/login]

 

Pro práci se softwarem pro přeprogramování řídicí jednotky si nejprve musíte na portálu Renault ASOS zakoupit fyzický USB token. Ten v době vzniku tohoto článku stojí 30€. Pro podporu všech verzí softwaru pak budete potřebovat VCI hlavu splňující standardy SAE J2534.

 

III.1 Systém pro přeprogramování řídicí jednotky EURO V 

 

Systém pro přeprogramování řídicích jednotek EURO V se skládá ze tří modulů: 

 

1. Modul pro přeprogramování – modul pro přeprogramování, tedy pro aktualizaci řídicích jednotek již ve vozidle nainstalovaných. Cena za software je 50€ (platná v době vzniku tohoto článku); povinný je dále fyzický token a na vybraných modelech také odblokování Gateway. Software je možné stáhnout až po zakoupení. Nové moduly nelze programovat. Programování se netýká všech řídicích jednotek vozidla a jejich struktura je závislá na konkrétním modelu. Nejběžnějšími řídicími jednotkami pro programování jsou:

 • Řídicí jednotka motoru (diesel/benzín)
 • Řídicí jednotka vstřikování paliva 
 • Řídicí jednotka pro automatickou převodovku 
 • ABS/ESP

 

2. Modul Auto Configuration – modul pro automatickou konfiguraci řídicí jednotky a pro přizpůsobení jednotky systému v autě. Ve většině případů je po přeprogramování řídicí jednotky nutné provést novou konfiguraci; nově nainstalovanou řídicí jednotku nelze konfigurovat. Cena za software je 50€ (platná v době vzniku tohoto článku); povinný je dále fyzický token a na vybraných modelech také odblokování Gateway. Software je možné stáhnout až po zakoupení.

 

3. Modul odblokování Gateway (tabulka 1 uvádí, které modely vozidel mají Gateway zablokovanou pro diagnostiku). Pro odblokování Gateway je nutné mít fyzický token. Bez odblokování Gateway není možné na uvedených modelech provádět žádné přeprogramování pomocí modulu Reprogramming ani automatickou konfiguraci v modulu Auto Configuration, stejně jako ani diagnostiku pomocí univerzálních diagnostických testerů dostupných na trhu. Cena za software je 50€ (platná v době vzniku tohoto článku). Software je možné stáhnout po zakoupení.

 

Pokud si zakoupíte všechny tři moduly zároveň, dostanete je za sníženou cenu 100€ (údaj opět platný v době vzniku tohoto článku).

 

Pro práci se staženým softwarem si dále musíte zakoupit předplatné ve formě tokenů. Ty nejsou omezené časově, ale 1 token se vždy rovná 1 operaci na staženém softwaru. 

 

Tokeny jsou rozděleny do tří možností nákupu (ceny platné v době vzniku článku):

 1. Work Pack - 1 token - 20€
 2. Pro Pack - 2 tokeny - 30€
 3. Expert Pack - 10 tokeny - 150€

 

III.2 Systém ADT pro přeprogramování řídicích jednotek 

 

Modul ADT slouží na přípravu k opravě, na přeprogramování řídicích jednotek, na provádění automatické konfigurace a provedení vlastní opravy. Dále umožňuje výmaz diagnostiky a výmaz paměti chybových kódů u modelů automobilů uvedených na trh po roce 2020 (tabulka 1 uvádí všechny modely, podporované v době vzniku článku).

 

Podobně jako u systému EURO V je i přeprogramování k dispozici jen pro vybrané řídicí jednotky. Seznam jednotek dostupných pro aktualizaci se mezi jednotlivými modely může lišit.

 

Pro práci se softwarem ADT je opět nutné zakoupit fyzický token, který je stejný jako pro systém EURO V. Pokud již tedy token máte zakoupený, nemusíte si kupovat druhý; výrobce si ale vyhrazuje povinnost zakoupení přístupu k technické dokumentaci na portálu New Dialogys (postup pro získání dokumentace je uveden výše).

 

Pro stažení softwaru ADT je nutné si zakoupit modul ADT, který stojí 250€ (cena platná v době vzniku tohoto článku). Po dokončení platby je možné software stáhnout a nainstalovat.

 

Pro práci se staženým softwarem si dále musíte zakoupit časově ohraničené předplatné, které je rozdělené do 3 variant nákupu (ceny platné v době vzniku článku):

 1. ADT start - 1 den - 50€
 2. ADT work - 1 týden - 150€
 3. ADT pro - 1 měsíc - 300€
IV. Asistence v procesu diagnostiky

Portál Renault ASOS nabízí také asistenci při opravách aut; opět je nutné si zakoupit příslušný token za 70€ (cena platná v době vzniku článku). Tato částka nabízí přístup k platformě New Dialogys a také možnost využití odborné asistence Renault. Výměna zpráv s vedením firmy Renault je omezena ve smyslu množství a času. Token má aktivní období 10 pracovních dnů a 5 výměn zpráv, kde např. 1 odchozí a 1 příchozí zpráva znamená jednu výměnu. Asistence platí vždy jen pro jeden vůz (podle konkrétního čísla VIN) a smí se týkat vždy jen jedné opravy nebo jednoho problému; musíte být tedy velmi dobře připraveni a přesně detailně popsat problém včetně příslušných chybových kódů. Pro využití asistence je nutné splnit několik podmínek, konkrétně:

 1. Vozidlo musí být fyzicky přítomné v servisu 
 2. Vozidlo musí být značky Renault, Dacia nebo Alpine
 3. Náhradní díl je nový a je od značky Renault, Dacia, Alpine nebo Motrio
 4. Identifikační číslo vozidla (VIN) musí být známé hlavnímu serveru Renault
 5. Uložené výchozí kódy v počítači vozidla musí být známé hlavnímu serveru Renault 
 6. Vozidlo musí být elektronicky rozpoznáno v technické dokumentaci Renault 
 7. Jste profesionálním poskytovatelem oprav vozidel a máte platné DIČ 
 8. Jste proškolen jako technik pro opravy vozidel nebo karoserie a máte platnou, uznávanou kvalifikaci pro opravy automobilů 
 9. Máte k dispozici vhodný nástroj pro diagnostiku vozidla, který dokáže přečíst kódy závad uložené v počítači vozidla 
 10. Přečetli jste si již technickou dokumentaci k vozidlu (manuál pro opravu, schéma elektrického zapojení apod.) na platformě New Dialogys
 11. Musíte si zakoupit tiket požadavku na odbornou asistenci