IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA
 2. OPRAVNY AUTOMOBILŮ
 3. NEZNAČKOVÉ SERVISY
 4. ARTICLES
 5. ROZHRANÍ PASSTHRU VE VOZECH SKUPINY VW – AUDI, SEAT, ŠKODA: JAK SPUSTIT DIAGNOSTIKU A SERVIS AUTA NA ÚROVNI AUTORIZOVANÉHO SERVISU

ROZHRANÍ PASSTHRU VE VOZECH SKUPINY VW – AUDI, SEAT, ŠKODA: JAK SPUSTIT DIAGNOSTIKU A SERVIS AUTA NA ÚROVNI AUTORIZOVANÉHO SERVISU

I. Registrace účtů na portále erWin

Vzhledem neustálým dynamickým změnám na trhu musí autoservisy své služby neustále vylepšovat a rozšiřovat. Zákazníci, vlastníci a uživatelé nových vozů, které mají často ještě v záruce, hledají stále častěji alternativy k autorizovaným servisním střediskům (ASO). Tento trend znamená velké příležitosti pro rozvoj dílen a pro diverzitu trhu, ale zároveň znamená určité nároky. Jak provádět diagnostiku, servis a opravy vozů tak, aby u nich zákazník nepřišel o záruku? Jak získat technickou dokumentaci, podrobná schémata zapojení, či postupy pro opravy? Odpověď je docela jednoduchá – skrývá se pod zkratkou PassThru. V tomto článku se dozvíme, jak získat přístup k rozhraní PassThru a k portálu výrobce pro vozy skupiny VW – tedy pro vozy Audi, Volkswagen, užitková vozidla Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat, Škoda – a jaké výhody toto řešení přináší.

 

I. Registrace účtů na portále erWin 


Na začátek poznamenejme, že přístup k informačnímu portálu pro vozy skupiny Volkswagen je rozdělen do tří úrovní:

 • úroveň 1 – základní funkce portálu, k dispozici jsou okamžitě po přihlášení (např. přístup k servisní dokumentaci, elektronická servisní knížka)
 • úroveň 2 – možnost provádění diagnostiky pomocí systému ODIS (Offboard Diagnostic Information System)
 • úroveň 3 – přístup k bezpečnostním funkcím, programování, kódování a aktualizaci řídicího softwaru a podobným – tzv. GeKo.

 

Chcete-li využívat všech možností, které dává skupina Volkswagen jako výrobce pro svá vozidla k dispozici, musíte se nejprve zaregistrovat na portálu erWin. Zde je důležité, že je nutné se registrovat pro každou značku zvlášť, tedy pro VW (obrázek 1), Audi (obrázek 2), Škoda (obrázek 3) a Seat (obrázek 4).

Obrázek 1: Úvodní stránka portálu erWin VW
Obrázek 1: Úvodní stránka portálu erWin VW 
[https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do]
Obrázek 2: Úvodní stránka portálu erWin Audi
Obrázek 2: Úvodní stránka portálu erWin Audi 
[https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do]
Obrázek 3: Úvodní stránka portálu erWin Skoda
Obrázek 3: Úvodní stránka portálu erWin Skoda 
[https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do]
Obrázek 4: Úvodní stránka portálu erWin Seat
Obrázek 4: Úvodní stránka portálu erWin Seat 
[https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do]
Po vstupu na portál musíme projít základním registračním procesem (obrázek 4). Při zadávání e-mailové adresy je vhodné mít připravený účet, jehož označení se skládá z vašich iniciál a příjmení, tedy například j.kowalski@... E-mailová doména zde není podstatná, podstatné je ale zadat na portálu erWin stejnou e-mailovou adresu i při registraci pod jinými značkami, jinak můžete mít problémy s přístupem na vyšší úroveň. Dalším krokem je zadání osobních informací a názvu společnosti (zde je nejlépe použít úplný oficiální název společnosti). Daňové identifikační číslo neboli DIČ povinné není; pokud je ale použijete, je samozřejmě nejlépe uvádět evropské DIČ, které začíná označením země (např. CZ01234567). Daňové identifikační číslo dostanete přidělené od příslušného finančního úřadu či jinak nazvaného správce daně; ověřit si je můžete pro sebe i pro cizí subjekty na stránkách Evropské komise v záložce systému VIES. Pokud zde zadáte evropské DIČ, nebude vám k nákupu připočítána německá DPH a podle evropských pravidel bude nákup podléhat 0% DPH. Dále nesmíte zapomenout, že jsou zde zakázány speciální znaky a písmena s diakritikou, např. ł, ć, ą, ä, ö, è, !, ? (a to i v názvu firmy). Pole OrgID ponechejte volné; postup při žádosti o přidělení tohoto kódu si v článku popíšeme později. 
Obrázek 5: Registrační formulář na portále erWin VW
Obrázek 5: Registrační formulář na portále erWin VW
 https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
II. Přístup k DSP

Po vyplnění formuláře a potvrzení souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami (GTC, General Terms and Conditions) a dalších souhlasů se na zadanou e-mailovou adresu odešle zpráva s jednorázovým heslem, které si po prvním přihlášení musíte změnit. 


II. Přístup k DSP

 

Ihned po registraci dostáváte v případě skupiny Volkswagen bezplatný přístup a záznam do systému DSP (Digital Service Plan – digitální servisní knížka), který výrobce zavedl v roce 2015. Chcete-li pro určitý vůz zachovat jeho základní nebo rozšířenou záruku, musíte mít v systému DSP záznam a musíte mít vygenerován také inspekční seznam a musíte prokazatelně používat náhradní díly v kvalitě nejméně P (srovnatelná kvalita). Servisní práce, prováděné tímto způsobem, jsou pak ze strany výrobce plně uznávané, pokud jsou při nich zároveň dodržovány procedury stejným výrobcem předepsané.

 

Pro vytvoření seznamu údržby a zadání údržby do registru musíte nejprve na kartě „Digital Service Plan“ zadat VIN, tedy identifikační číslo servisovaného vozidla (nesprávně se někdy říká „číslo karoserie VIN“).

 

Dalším krokem je vytvoření tabulky s údržbou. Zde v prvním kroku (obrázek 6) zadáváte:

 

1. aktuální stav počitadla kilometrů,  

2. druh poslední kontroly (inspekce):

 • jestli se jednalo jen o kontrolu, nebo o kontrolu s výměnou oleje po pevně stanoveném období (po 15 tisících km a 1 roku) 
 • nebo jestli proběhla kontrola po proměnném období (podle údajů na přístrojích – nikoli později než za 30 tisíc km nebo za 2 roky)
 • datum a stav počitadla kilometrů, při němž byla kontrola provedena. 

Pokud jste v bodě 2 vybrali samostatnou údržbu, musíte do pole pod ním zadat také údaje o poslední výměně oleje. 

Obrázek 6: První krok při vytvoření přehledu údržby
Obrázek 6: První krok při vytvoření přehledu údržby 
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Ve druhém kroku (obrázek 7) můžete podle kódů zařízení zkontrolovat, jaké kontroly jsou pro vaše vozidlo předepsány, a poté zvolíte typ kontroly prováděné v tomto konkrétním případě.
Obrázek 7: Druhý krok při vytvoření přehledu údržby
Obrázek 7: Druhý krok při vytvoření přehledu údržby
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
V kroku 3 (obrázek 8) můžete vybrat servisní úkony, které byly provedeny v minulosti (pokud nebyly do systému ihned zadány); tato pole není ale nutné vyplňovat. Dále musíte vyznačit úkony, které je nutné provést během kontroly prováděné podle uplynulého času a kilometrického proběhu vozu. Na tomto místě je nutné vyznačit také úkony, které byly vykonány při předchozí kontrole. V dalších polích dole můžete zaškrtnout další úkony k provedení. UPOZORNĚNÍ: Všechna pole musí zůstat prázdná, anebo zaškrtnutá, nikdy ne šedá! Pokud pole ponecháte bez zaškrtnutí, nebude se přehled údržby generovat.
Obrázek 8: Třetí krok při vytvoření přehledu údržby
Obrázek 8: Třetí krok při vytvoření přehledu údržby 
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
V dalším kroku se vygeneruje přehled údržby (viz obrázek 9). Ten je nutné vyplnit podle skutečného stavu a podle pokynů pro kontrolu; na základě vyplněných údajů se následně vytvoří protokol či certifikát o provedené kontrole.
Obrázek 9: Příklad hotového přehledu údržby
Obrázek 9: Příklad hotového přehledu údržby 
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
III. Přístup k placenému obsahu na portále erWin

Nově vytvořený protokol je možné vytisknout a předat zákazníkovi. Na tomto místě je důležité poznamenat, že vytvořený přehled a jeho položky je možné ještě 14 dní editovat. Po uplynutí 14 dnů se záznamy uloží do registru DSP trvale. Podle těchto několika málo jednoduchých kroků může i nezávislý servis snadno provádět údržbu vozidla v souladu s požadavky výrobce a tedy i bez rizika ztráty záruky pro zákazníka. To může být na místním trhu pro servis velká konkurenční výhoda.


III. Přístup k placenému obsahu na portále erWin 

 

Po přihlášení si na každém z portálů erWin můžete zakoupit přístup k dokumentaci, kterou tvoří: 

 • manuály pro opravy 
 • pokyny pro údržbu,
 • schémata elektrického zapojení
 • technické bulletiny, 
 • doby pro opravy, 
 • manuály pro opravy karoserie, 
 • kódy zařízení.
IV. Přístup k systémové diagnostice ODIS

Veškerá dokumentace se zde zobrazuje na základě dříve zadaného čísla VIN vozidla. V době vzniku tohoto článku se ceny za přístup k dokumentaci pohybovaly na 7€ za hodinu, 30€ za den, 130€ za 7 dní, 310€ za měsíc, 2850€ za rok, anebo na 3500€ za roční multilicenci pro 5 uživatelů. Zde je důležité poznamenat, že při nákupu na zvoleném portále erWin dostanete přístup vždy jen k dokumentaci konkrétní značky; doba přístupu k dokumentaci se vypočte v okamžiku nákupu.

 

IV. Přístup k systémové diagnostice ODIS 

 

Chcete-li používat diagnostický systém ODIS s technologií PassThru, musíte si nejprve požádat o kód OrgID/Global User ID. Žádost najdete v průvodci produkty, erWin Product Wizard, pod nabídkou „Applications, forms and certificates“. Pro odeslání žádosti je nutné znovu zadat údaje o servise, přičemž tentokrát je zadání evropského DIČ povinné. Po odeslání žádosti se na e-mailovou adresu odešle zpráva, na kterou musíte odpovědět zasláním dokumentu s potvrzením typu hospodářské činnosti (může to být například výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ve formátu PDF; konkrétní zdroj a konkrétní formát dokumentů se přitom liší podle podmínek dané země – typ požadovaného dokumentu je uveden v e-mailu). Dále musíte uvést značky skupiny Volkswagen, ke kterým žádáte přístup (Audi, VW, Seat, Škoda). Po úspěšném ověření dostanete jeden až tři identifikátory OrgID / Global User ID: Audi/VW, Škoda a Seat, podle počtu značek požadovaných v žádosti. Podání žádosti je přitom zdarma.

 

Po získání identifikátoru OrgID / Global User ID si ještě musíte vytvořit účet na maloobchodním portále skupiny GRP (Group Retail Portal) a na portále CPN přidat účty zaměstnanců a přidělit jim oprávnění.

 

Před spuštěním samotné diagnostiky si nejprve musíte zakoupit tokeny pro značky požadované diagnostiky; v době vzniku tohoto článku činila cena 10€ za 1 hodinu, 25€ za 1 den, 110€ za 1 týden, 210€ za 1 měsíc a 1760€ za 1 rok. Poté si můžete stáhnout a nainstalovat systém ODIS podle pokynů uvedených na portále erWin. Před instalací musíte ale ještě na počítači, který budete pro diagnostiku používat, vygenerovat licenci. K tomu budete potřebovat přidělený OrgID a dále takzvaný hardwarový ID (HardwareID) počítače, který se vygeneruje pomocí speciálního programu, staženého zvlášť z portálu erWin. Dále pak vygenerujete samotnou licenci – zvlášť pro každou značku, tedy zvlášť na každém portále erWin. Poslední vygenerovaná licence obsahuje vždy všechny předchozí. Po provedení těchto kroků již můžete dokončit instalaci a konfiguraci systému ODIS pro práci se standardem PassThru. Pro úspěšnou diagnostiku se musíte k vozidlu připojit přes rozhraní VCI splňující standard SAE J2534-1/2 a musíte mít zakoupený diagnostický token. Poté systém přečte VIN vozidla a dále se musíte přihlásit se svým Global User ID (začíná na DPXXXXX) a s heslem. Po dokončení všech kroků už můžete spustit diagnostiku. V tomto případě se čas platnosti tokenu začne odpočítávat od okamžiku zahájení diagnostiky. Na tomto místě je třeba poznamenat, že po připojení k vozidlu umožňuje zakoupený diagnostický token také přístup k veškerým manuálům pro opravu, schématům elektrického zapojení, technickým bulletinům a kódům zařízení pro vozidla, které nabízí systém ODIS.

V. Přístup k systémové diagnostice GEKO

V. Access to system diagnostics – GEKO


Jak jsme se zmínili hned na začátku článku, k provádění dalších úkonů v systému ODIS, jako je kódování, aktualizace, parametrizace ovladačů, přidávání kódů pro imobilizér a online klíčů atd., jsou potřeba další oprávnění, zahrnutá pod zkratkou GeKo. Podrobnější údaje o postupu žádosti a o potřebných dokumentech najdete na příslušné platformě erWin pod nabídkou „Applications, forms, certificates“ a na e-mailové adrese technika.volkswagen@vw-group.pl (v Polsku). Po úspěšném splnění procedury pro přístup k bezpečnostním funkcím musíte ještě podepsat smlouvu s vedením skupiny Volkswagen. Poté konečně dostanete tokeny, které vygenerují proměnný kód SecureID. Přijetí tokenů je nutné potvrdit e-mailem.

 

Po potvrzení má již nezávislý servis přístup ke všem výše uvedeným funkcím a může tedy svým zákazníkům poskytovat úplné spektrum servisních služeb pro všechny vozy skupiny Volkswagen, tedy i pro jejich nejnovější modely automobilů.