IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. НАЧАЛО
 2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
 3. УСТОЙЧИВОСТ
 4. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ

Ние предприемаме действия, като използваме нашата технология, за да отговорим на потребностите на клиентите, като подобряваме нашите продукти, за да спомогнем за намаляване на емисиите и подобряваме ефективността и надеждността.

Помагаме на клиентите да използват по-устойчиви решения

Опитът и експертизата, които десетилетия наред трупаме, предопределят нашите действия, нашите бъдещи планове и убеждението ни, че най-голямо намаляване на емисиите може да се постигне с подобряване на енергийната ефективност, за да отговорим на глобалните климатични цели.

 

Въглеродно неутрални продукти

 • Пуснахме на пазара първите в света смазочни продукти, сертифицирани като въглеродно неутрални, за автомобили, тежкотоварни превозни средства и вятърни турбини, както и работим със сервизи за автомобили, за да им помогнем да превърнат бизнеса си във въглеродно неутрален. Те са сертифицирани като въглеродно неутрални и гарантирани от EY/ERM според спецификацията BSi PAS2060 за въглеродна неутралност/Националния стандарт за намаляване на въглеродните емисии на Департамента по околна среда на Австралия (NCOS, National Carbon Offset Standard). (Източник: BP Advancing Low Carbon)

Повишаваме доверието във възобновяемата енергия

 • Целта ни са 1,8 млрд. щ. д. загуби от престои на вятърни турбини всяка година, като разработваме нови греси, които се свързват с металните части, удължавайки живота на оборудването и интервалите за поддръжка.
 • Като събира, прави мониторинг и анализира данни за повече от 5 000 вятърни турбини в 30 държави, за да предвижда грешките в нашето съвместно предприятие за предвидлива поддръжка, ONYX Insights прави препоръки за поддръжка, удължавайки експлоатационния живот на турбината и намалявайки разходите.

Намаляваме използването на вода, като същевременно подобряваме здравето и безопасността

 • Преработихме химическия състав на маслата за металообработване. Нашата гама от масла XBB за металообработване не само премахна бора и биоцидите, но също намалява използването на вода от потребителите и удължава живота на металообработващите инструменти.

По-ефективен транспорт

 • Като намаляват триенето и енергийните загуби, нашите смазочни продукти спомагат да се подобри икономията на гориво при превозните средства и могат да доведат до значително намаляване на парниковите газове, ако в световен мащаб се избягва използването на бензин като гориво. (Източник: BP Advancing Low Carbon)
 • Най-новата технология в нашите греси може да увеличи интервалите за поддръжка на земекопните машини в мините до осем пъти, намалявайки както количеството използвана грес, така и оперативните разходи.
 • Нашето съвместно предприятие с Greensteam използва машинно обучение, за да помогне на собствениците на кораби да намалят сметките си за гориво, като превърнат оперативните данни, данните за качеството на горивото, времето и състоянието на морето в работещ съвет.
 • Уникалната технология на Nexcel е настроена да революционизира смяната на маслото, като намалява емисиите от изпускателната тръба и въвежда рециклиране със затворен цикъл.
 • Работим с производители на превозни средства върху трансмисионните масла, за да подобрим ефективността на бъдещите хибридни и електрически превозни средства.

Сродни връзки