IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. УСТОЙЧИВОСТ
  4. НЕУТРАЛНИ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

НЕУТРАЛНИ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

Неутрални въглеродни емисии означава, че не генерираме нетно увеличение на световните емисии парникови газове в атмосферата в резултат от производствените дейности и сервизното обслужване.

Първите в света смазочни продукти с неутрални въглеродни емисии

Castrol се превърна в първата в света компания за смазочни продукти, която предлага сертифициран като въглеродно неутрален продукт за своите клиенти, като пусна на пазара Castrol Professional през 2014 г. Оттогава Castrol работи усърдно, за да намали въглеродния отпечатък на Castrol Professional с повече от 15%, докато милиони автомобилисти се възползват от употребата на моторно масло с неутрални въглеродни емисии.

 

Надградихме този успех и предложихме продукти с неутрални въглеродни емисии в други категории, като пуснахме на пазара първите в света смазочни продукти с неутрални въглеродни емисии за автомобили, тежкотоварни превозни средства и вятърни турбини, а също и работим със сервизи, за да им помогнем да превърнат своя бизнес в бизнес с неутрални въглеродни емисии, спестявайки повече от 360 000 тона СО2 през последната година (Източник BP Advancing Low Carbon)

 

Как един продукт става с неутрални въглеродни емисии?

За да се получи сертифициране за продукт с неутрални въглеродни емисии, е необходимо да:

  • се изчисли въглеродният отпечатък на продукта
  • се разработи план за действие за намаляване на въглеродните емисии
  • се закупят достатъчно кредити за въглеродни емисии, за да се покрият изискванията за намаляване на въглеродния отпечатък
  • се въведе план за намаляване на въглеродните емисии, за да се поддържа сертифицирането

 

Ние харесваме ролята, която неутралните въглеродни емисии имат за нашето устойчиво развитие, защото то ни позволява да намаляваме бързо въглеродните емисии и да предоставяме допълнителни социални продукти, като същевременно работим за намаляване на прякото въздействие на въглеродните емисии.

 

Какви са ползите от намаляване на въглерода?

Намаляването на въглерода е международно признат начин за поемане на отговорност относно неизбежните въглеродни емисии.

 

Намаляване има, когато един тон отделен въглерод се „спестява“ чрез намаляване на същото количество на друго място. Това се постига чрез закупуване на въглеродни кредити, които стимулират инвестирането в проекти за намаляване на емисиите по света.  Това е най-бързият начин да се постигне намаляване на емисиите и единственият начин да се постигнат неутрални въглеродни емисии.

©2017 Micrisol.Todos los derechos reservados
©2017 Micrisol. Todos los derechos reservados.

Castrol купува въглеродни кредити чрез BP Target Neutral. BP Target Neutral подкрепя няколко проекта за спестяване на въглеродни емисии по света. Проектите варират от защита от изсичане на 41 000 хектара (повече от 100 000 акра) гори в Замбия до проекти за монтиране на готварски печки, целящи да се помогне на някои от 3-те млрд. хора по света, които готвят върху открит огън. Откритият огън е недостатъчен, изисква повече дърва за горене или въглища и допринася за смъртта на  3,7 млн. човека годишно, поради причини, свързани с пушека и дима.

 

В допълнение към намаляването на въглеродните емисии нашите проекти предоставят и много други ползи за тези общности, при които се реализират.  Тези ползи се отразени в целите за устойчиво развитие на ООН. Целите приемат, че справянето с бедността трябва да върви ръка за ръка със стратегии, които създават икономически ръст и отговарят на редица социални потребности, включително образование, здравеопазване, социална защита и възможности за заетост, като същевременно се справят с климатичните предизвикателства и защита на околната среда.

Сродни връзки