IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. УСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВОСТ

Нашият новаторски подход се запазва, когато става въпрос за насърчаване на устойчивите решения и прехода към по-малко въглеродни емисии.

Устойчивите решения и прехода към по-малко въглеродни емисии

Нашите технологии помагат на клиентите да посрещат нуждите си чрез по-устойчиви решения.  Независимо дали това води до подобряване на нашите продукти и услуги, за да се спомогне за намаляване на въглеродните емисии, да се подобри ефективността и надеждността на електрическите и хибридните превозни средства, да се запази въртенето на вятърните турбини, или да се намали количеството използвана вода при металообработването.

 

Около 80 – 90% от въглеродните емисии от петролни и газови продукти са от тяхната употреба от страна на потребители в транспорта, индустрията и сградите. Затова един от най-големите приноси, които можем да направим за усъвършенстване на енергийния преход, е да предоставяме продукти и услуги, които помагат на бизнесите и потребителите да намалят своя въглероден отпечатък и използването на ресурси.

 

Опитът и експертизата, които десетилетия наред трупаме, предопределят нашите действия, нашите бъдещи планове и убеждението ни, че подобряването на енергийната ефективност е от жизненоважно значение, за да отговорим на глобалните климатични цели.  Ние сме мотивирани да помогнем на нашите клиенти да намалят отпадъците – изгубената енергия при триене, престоя или дори водата.

 

Нито една компания или сектор не могат сами да осигурят бъдеще с по-малко въглеродни емисии. Всеки един, от потребители до корпорации и правителства, трябва да поеме отговорност. Ако реагираме заедно, дори толкова сложно предизвикателство като климатичните промени може да бъде решено.  Castrol е ангажирана да бъде част от решението. Изпитваме реално чувство спешно да предоставяме подобрения и виждаме Castrol Neutral като част от това. Пуснахме на пазара серия от сертифицирани като въглеродно неутрални продукти и услуги и предлагаме на нашите клиенти възможността да спестят своите собствени въглеродни емисии.