Предложения
View all results

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. УСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВОСТ

Нашият новаторски подход се запазва, когато става въпрос за насърчаване на устойчивите решения и прехода към по-малко въглеродни емисии.

Устойчивите решения и прехода към по-малко въглеродни емисии

Нашите технологии помагат на клиентите да посрещат нуждите си чрез по-устойчиви решения.  Независимо дали това води до подобряване на нашите продукти и услуги, за да се спомогне за намаляване на въглеродните емисии, да се подобри ефективността и надеждността на електрическите и хибридните превозни средства, да се запази въртенето на вятърните турбини, или да се намали количеството използвана вода при металообработването.

 

Около 80 – 90% от въглеродните емисии от петролни и газови продукти са от тяхната употреба от страна на потребители в транспорта, индустрията и сградите. Затова един от най-големите приноси, които можем да направим за усъвършенстване на енергийния преход, е да предоставяме продукти и услуги, които помагат на бизнесите и потребителите да намалят своя въглероден отпечатък и използването на ресурси.

 

Опитът и експертизата, които десетилетия наред трупаме, предопределят нашите действия, нашите бъдещи планове и убеждението ни, че подобряването на енергийната ефективност е от жизненоважно значение, за да отговорим на глобалните климатични цели.  Ние сме мотивирани да помогнем на нашите клиенти да намалят отпадъците – изгубената енергия при триене, престоя или дори водата.

 

Нито една компания или сектор не могат сами да осигурят бъдеще с по-малко въглеродни емисии. Всеки един, от потребители до корпорации и правителства, трябва да поеме отговорност. Ако реагираме заедно, дори толкова сложно предизвикателство като климатичните промени може да бъде решено.  Castrol е ангажирана да бъде част от решението. Изпитваме реално чувство спешно да предоставяме подобрения и виждаме Castrol Neutral като част от това. Пуснахме на пазара серия от сертифицирани като въглеродно неутрални продукти и услуги и предлагаме на нашите клиенти възможността да спестят своите собствени въглеродни емисии.