IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. НОВИНИ
  4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСАТА
  5. ONYX INSIGHT ПУСНА ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОГНОЗНИ АНАЛИЗИ ЗА ВЯТЪРНИТЕ ТУРБИНИ НА BP

ONYX INSIGHT ПУСНА ИНСТРУМЕНТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОГНОЗНИ АНАЛИЗИ ЗА BP В АМЕРИКАНСКИ ВЯТЪРЕН ПАРК С МОЩНОСТ 1,2 GW

585 ТУРБИНИ В 10 ВЯТЪРНИ ПАРКА, ОБЕДИНЕНИ В ПЛАТФОРМАТА FLEETMONITORTM НА ONYX INSIGHT КАТО ЧАСТ ОТ БАЗИРАН НА ДАННИ И ИНЖЕНЕРНИ РАЗРАБОТКИ ПОДХОД ЗА ПРЕДВИЖДАЩА ПОДДРЪЖКА

САЩ, 8 май 2018 г. – ONYX InSight, партньор в прогнозните анализи, който предоставя на собствениците на активи независима яснота и контрол върху техните операции, пусна усъвършенствана дигитална платформа за мониторинг за големия щатски производител на вятърни турбини – BP Wind Energy (BP). Проектът предвиждаше 10 от вятърните паркове на BP в САЩ, с обща мощност 1,2 GW, въведени в платформата fleetMONITORTM на ONYX InSight.

Maintenance work on the blades of a wind turbine

Тъй като базата с инсталираните активи в САЩ продължава да се разширява и развива, контролът върху оперативните и финансовите резултати е основен фокус за производителите на вятърна енергия и обуславя нарастващо търсене на иновативни решения за предвидлива поддръжка. Но при наличие на широка гама от технологии в инсталираните турбини и системи за мониторинг на състоянието, управлението и работата с критични данни за ефективността, обхващащи целия парк, са сериозно предизвикателство.

 

Платформата fleetMONITORTM на ONYX InSight обединява потоци от данни от множество задвижващи технологии и ги превръща в ценни статистически данни. Това дава възможност на собствениците на проекти да установят възникващ проблем месеци преди да е необходима намеса, да предвидят оставащия полезен живот на компонентите и да вземат информирани решения кога и къде да изпратят екипи за проверка и ремонт. От своя страна това намалява цялостно разходите за поддръжка и времето за престой на активите, намалявайки високите разходи за енергия, генерирани от парка с турбини. Платформата fleetMONITORTM формира част от интегрирано предложение, което включва мощна комбинация от хардуер за мониторинг на състоянието, софтуер и услуги за усъвършенствани прогнозни анализи.

Разширяването от страна на ONYX InSight на дигиталната платформа за мониторинг на BP беше извършено в три фази. През 2016 г. 242 вятърни турбини бяха внедрени в платформата fleetMONITORTM  на ONYX InSight. През 2017 г. към тази платформа бяха добавени 52 допълнителни турбини, като бяха преоборудвани с високопроизводителен хардуер за мониторинг на състоянието на ONYX InSight ecoCMSTM. Други 291 турбини ще бъдат оборудвани с ecoCMSTM и внедрени във fleetMONITORTM през 2018 г.

С непрекъсната подкрепа от екипа на ONYX InSight данните и анализите, извършвани от тази интегрирана дигитална платформа, се наблюдават централизирано от Центъра на BP за дистанционни операции в Хюстън, предоставяйки на BP задълбочена информация за ефективността на задвижващото оборудване в парка, което включва 5 различни модела турбини и 10 различни марки трансмисии.

 

Ashley Crowther, вицепрезидент на група в ONYX InSight, заяви: „BP прилага най-добрите практики с интегриран подход към прогнозната поддръжка, която е управлявана от данни, но е подкрепена от солидни инженерни принципи. Това носи измерими предимства под формата на надеждна работа, намаляване на ОРЕХ разходите и по-висока стойност на активите – като всички те в крайна сметка ще се отразят като спестени разходи на потребителите.“

 

„Инвестициите в нашите възможности за прогнозна поддръжка формират важна част от нашия ангажимент за водещи технологии, които подобряват безопасността и надеждността на нашите дейности. ONYX InSight можеше да предложи решение, което може да бъде преоборудвано лесно за широка гама от технологии, работещи в нашия парк.“, заяви Alistair Warwick, вицепрезидент на BP Wind Energy.

 

За да научите повече за услугите, предлагани от ONYX InSight, за производителите, операторите и инвеститорите във вятърна енергия, моля, посетете: www.onyxinsight.com