IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. НОВИНИ
  4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСАТА
  5. ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МАСЛОТО, ИНСТАЛИРАНА УСПЕШНО В ХИБРИДНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МАСЛОТО, ИНСТАЛИРАНА УСПЕШНО В ХИБРИДНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

  • Първото хибридно превозно средство, адаптирано да демонстрира системата за активен контрол на маслото от Nexcel
  • Тестовата версия на NEXCEL се справя с предизвикателства за пакетиране, свързани с настоящите хибридни електрически задвижващи системи
  • Предимствата на Nexcel не се ограничават до задвижващи системи – могат да повлияят върху по-обхватния дизайн на бъдещи хибриди

Бизнесът с иновации Nexcel на Castrol обяви успешното приключване на първата фаза от програмата за разработване на хибриди: пускането на тестово хибридно превозно средство, оборудвано с клетка и док за масло от Nexcel. Инсталирането на система, която дава възможност за смяна на маслото за 90 секунди и на затворена система за рециклиране на употребявани масла, беше извършено от Prodrive Advanced Technologies. Консултацията с инженери е осъществила плановете за преобразуване на NEXCEL, за да докаже физически потенциала за пакетиране в Toyota Prius Plug-in, 2018 г., който ще демонстрира уплътняващата технология за клетката за маслото в първото по рода си хибридно електрическо приложение.

Перспективата на BP за 2018 г. относно енергията прогнозира съществено повишаване на броя на автомобилите на планетата до 2040 г., с нарастващ дял на хибридните електрически превозни средства и непрекъснато увеличение на броя на автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

„Работим, за да контролираме прехода от днешните двигатели с вътрешно горене към тези бъдещи двигатели по начин, който допълва екологичната им работа и може да бъде удобно пакетиран в двигателния отсек“, заявява директорът по въпросите, свързани с устойчивост на NEXCEL, John Ward-Zinski. „Активният контрол на маслото от Nexcel може да спомогне за подобряване ролята на двигателя в хибридните електрически задвижващи системи.“

Nexcel разположи дока за клетката с масло в двигателния отсек, на мястото, което преди се заемаше от 12-волтов акумулатор, който сега е преместен под задната седалка за пътниците. Около клетката има много свободно пространство за лесен достъп и изваждане.  „Знаехме, че това беше добро техническо решение, но решението за пакетиране под капака ни изненада приятно, както от естетическа, така и от ергономична гледна точка“, заявява Ward-Zinski.
NEXCEL вижда клетъчната технология като силно свързана със сектора на хибридни превозни средства. „Подобрената ефективност на хибридния електрически автопарк ще даде възможност за по-висока възвращаемост на инвестициите за операторите, а екологичните ползи от NEXCEL перфектно отговарят на идеята за устойчивост на хибридните задвижващи системи“, казва Ward-Zinski. „Незамърсената, уплътнена клетка с масло ускорява процеса на пречистване на използваното масло и спомага да се събира отпадъчното масло след употреба. Посочените класове масла могат да се разделят, което спомага да се осигури по-добро качество на базовото масло по време на процеса поради липса на замърсяване. То може впоследствие да се използва отново при обновените клетки на NEXCEL, като се намали използването на необработени материали.“

Вграждането на NEXCEL също предоставя ползи за бъдещите хибридни задвижващи системи. „Смяната на маслото е последната задача от сервизното обслужване, която се извършва все още в двигателя. Затова съображенията на NEXCEL по време на етапа на проектиране на превозните средства могат да предоставят значителни ползи относно пакетирането. Традиционните картер за маслото, пробка за източване на маслото и монтиран на блока маслен филтър вече ще бъдат излишни. Следователно достъпът за рутинно сервизно обслужване вече не е ключов фактор, защото се открива възможност за сериозни иновации при пакетирането в превозните средства“, заключава Ward-Zinski. „Ползите от технологията NEXCEL не се ограничават само до задвижващите системи. Те могат да се разширят посредством хибридните превозни средства в бъдеще.“