IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. НОВИНИ
  4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСАТА
  5. CASTROL ПРЕОТКРИВА МАСЛАТА ЗА МЕТАЛОРЯЗАНЕ

CASTROL ПРЕОТКРИВА МАСЛАТА ЗА МЕТАЛОРЯЗАНЕ

Castrol Alusol SL 51 XBB осигурява реални ползи, без да се правят компромиси

Създаване на нови стандарти за производителност, качество, безопасност и печалба

17 август 2016 г. – Castrol, водещият световен производител на смазочни продукти, преоткри маслата за металорязане, пускайки на пазара Castrol Alusol SL 51 XBB.

Създадена, за да подпомага производството на метални компоненти, иновативната и усъвършенствана течна технология на Castrol за металорязането поддържа постоянни нива на pH (9 – 9,5) и стабилно състояние за по-дълъг период от стандартните масла за металорязане. Така се намалява необходимостта от добавяне на скъпи третиращи присадки и биоциди и се предотвратяват скъпите неконтролирани промени в системата. Продуктите на Castrol Alusol XBB не използват агенти, освобождаващи бор или формалдехид, или допълнителни пакети от биоцидни и фунгицидни присадки, но въпреки това отговарят и надвишават очакванията за жизнен цикъл на референтната технология към днешна дата. Много често клиентите са имали възможност значително да намалят или напълно да елиминират употребата на биоциди в своите управленски процеси.

Маслата за металорязане имат съществена роля за производството на различни видове метални компоненти. Един от основните недостатъци на традиционната технология е, че с течение на времето в маслото може да се наблюдава бактериален растеж и замърсяване с бактерии, което да доведе до „съсипване“ на маслото. Това води до намаляване на pH, неприятни миризми, неустойчива емулсия и неефективност. След пробива, постигнат от специалистите по маслата на Castrol, тези нови продукти Alusol XBB предефинират свойствата на маслата за металорязане. Те са устойчиви на киселинни атаки от бактерии, доказано поддържат постоянно ниво на рН и по своята същност са по-устойчиви на бактериален растеж.

Pawan Sabharwal, вицепрезидент на отдел „Индустриални и тежкотоварни машини“ в Castrol India, заяви: „Нашите специалисти по маслата преоткриха основите на технологията при маслата за металорязане. По-големият контрол върху нивото на рН значително намалява или елиминира уповаването на биоциди с кратък живот за контрол на бактериалния растеж. В крайна сметка, това означава значителни подобрения при управлението на производствените разходи, по-голяма производителност, защита на качеството на крайните продукти и съответствие с изискванията за здраве, безопасност, сигурност и опазване на околната среда (ЗБСООС).“

Тъй като се удължава животът на течностите за металорязане, разходите, свързани с унищожаване на отработените масла се намаляват, а стабилността на системата намалява необходимостта от скъпа поддръжка. Дори при слаба концентрация продуктите Castrol Alusol XBB поддържат мощността при обработване и могат да спомогнат за защита срещу корозия и оцветяване. Отличните смазочни свойства спомагат да се предотврати натрупването на стружки, осигурявайки високо качество на покритието на повърхността и по-малък брак.

Castrol Alusol SL 51 XBB подобрява прецизността при обработката на алуминий. То неутрализира до 33% повече киселинен материал спрямо стандартните масла за рязане на алуминий* и като цяло намалява обемите за доливане на масло с до 30%**, като осигурява максимална точност при рязане. Тези продукти оптимизират повторно употребяваното масло и значително намаляват или дори могат да елиминират необходимостта от биоцидни присадки.

Новата технология на Castrol при маслата за металорязане също подкрепя продуктите, които оказват положително въздействие върху ЗБОС в организациите, като значително подобрява средата и работните условия в заводите. Като се поддържа стабилността на системата, се намаляват неприятните миризми в резултат от емулсия, която е населена с голямо количество бактерии, а по-малката необходимост от тестване на нивата на рН намалява възможността за кожни проблеми при работниците. Нещо повече, по-малката необходимост от биоцидни присадки намалява необходимостта работниците да боравят с опасни химикали.