IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. НОВИНИ
  4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСАТА
  5. CASTROL OPTIGEAR ВЕЧЕ Е С НЕУТРАЛНИ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

Castrol Optigear вече е с неутрални въглеродни емисии, за да даде възможност вятърната енергия да бъде още по-чиста

Castrol Optigear с неутрални въглеродни емисии
Castrol стана първият доставчик на смазочни продукти в света, който предложи смазочни продукти с неутрални въглеродни емисии за индустрията в областта на вятърните турбини.

Optigear Synthetic CT 320 и Synthetic X 320 са сертифицирани да отговарят на спецификацията BSI PAS 2060[1] за постигане и демонстриране на пълна въглеродна неутралност през целия им жизнен цикъл.

 

Отговаряйки на тези спецификации, всеки литър използвано масло е сертифицирано да намали с 2,3 кг. еквивалента на CO2 (CO2e)[2] – или 930 кг[3] при пълнене на трансмисия на обикновена вятърна турбина. Което се равнява на CO2, генериран от средностатистически пътнически автомобил, изминаващ 2 229 мили[4].

 

„Огромният ръст във възобновяемата енергия има значителен принос за защита на околната среда, но нашите клиенти са новатори и винаги търсят нови начини, по които могат да намалят своя въглероден отпечатък и да предприемат по-нататъшни действия спрямо климатичните промени“, казва Daryl Luke, Глобален продуктов мениджър в Castrol. „Castrol се е ангажирала да намалява въглеродните емисии по целия свят и със сертифицираните с неутрални въглеродни емисии Optigear Synthetic CT 320 и Synthetic X 320 нашите клиенти вече могат да решат тези проблеми без да жертват мощности. Като използват тези редукторни масла с неутрални въглеродни емисии, производителите могат да намалят емисиите при първоначалното зареждане, а операторите могат да намалят своя въглероден отпечатък в дългосрочен план“.

 

Експлоатационен живот с неутрални въглеродни емисии

 

Castrol постигна неутрални въглеродни емисии при Optigear Synthetic CT 320 и Synthetic X 320 чрез внимателен анализ на целия експлоатационен живот на продукта, от производството през транспорта до евентуалното унищожаване в края на експлоатационния живот.

 

Нулевите емисии парникови газове за Optigear са постигнати посредством инвестиции в проекти по целия свят, целящи да намалят CO2e с течение на времето. Това се управлява от BP Target Neutral[5], благотворителна програма на BP за управление на въглеродните емисии, която предоставя кредити за намаляване на въглеродните емисии при проекти, които прилагат схеми за намаляване на CO2 или за абсорбиране на еквивалентни количества CO2 от атмосферата. Инвестирането в проектите има и други положителни ефекти, като създаване на местни работни места в селски райони и подобряване качеството на въздуха.

 

Настоящите инвестиции включват проект за защита на горите в Замбия[6], които да намаляват емисиите на CO2e с около 210 316 тона годишно, и проект за водна централа в Китай[7], която да намалява емисиите с 500 000 тона годишно.

 

Инвестициите на всички проекти BP Target Neutral са в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН[8], които през следващите 15 години целят да сложат край на бедността, да защитят планетата и да осигурят просперитет за всички.

[1] www.bsigroup.com/en-GB/PAS-2060-Carbon-Neutrality

[2] CO2e позволява други емисии парникови газове да бъдат представени като CO2 въз основа на техния относителен потенциал, свързан с глобалното затопляне 

[3] Базирано на турбина Vestas V90 1,8/2,0 MW.

[4] EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

[5] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/

[6] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/forest-protection-zambia/

[7] www.bptargetneutral.com/uk/how-we-work/our-projects/china-hydropower/

[8] www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/