IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. НОВИНИ
  4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСАТА
  5. CASTROL НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕТАЛИ

CASTROL НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕТАЛИ С HYSOL SL 37 XBB CUTTING FLUID

Дата:
април 2018 г.
Металообработване
  • Технологията XBB намалява необходимостта от присадки и биоциди, за да отговори на текущото законодателство на 10-то адаптиране към АТП за ЗБОС за КЕО (Класификация, етикетиране и опаковане) в Европа.
  • Отличен продукт за широка гама операции по обработване на различни метали, включително пробиване, райбероване, фрезоване и струговане.
  • Постоянното ниво на рН и изключителната работа на оборудването спомагат за запазване на качеството, намаляване на разходите и подобряване на работните условия.


Castrol – една от водещите световни компании за смазочни продукти, разширява своята гама от високопроизводителни масла за металообработването XBB, като пуска на пазара Hysol SL 37 XBB – ново разтворимо масло за металорязане за дейностите по обработване на стомана и различни метали, което е разработено без бор и формалдехид освобождаващи агенти.


Маслата Castrol XBB за металорязане могат да намалят доливането с биоцидни присадки с до 90%[1], осигурявайки по-дълъг живот и намалявайки оперативните разходи[2] – без да се жертва производителността[3].


„Маслата за металорязане с технологията Castrol XBB са силно предпочитани за дейностите по обработване по целия свят. Те помагат на нашите клиенти да отговорят на изискванията на законодателството, свързано със ЗБОС и да намалят оперативните разходи, като премахнат необходимостта от често и скъпо доливане на присадки“, заяви Dr Rudolf Janner, глобален продуктов мениджър в Castrol. „Hysol SL 37 XBB вече предоставя същите ползи за взискателните дейности по металообработване, затова производствените мениджъри вече не трябва да избират между качество, безопасност и продуктивност.“


Castrol Hysol SL 37 XBB е масло за обработване на сплави от алуминий, желязо и титан. Работейки с голяма прецизност, без да се прави компромис с производителността, означава, че Hysol SL 37 XBB е отличен продукт за широка гама операции по обработване на различни метали, включително пробиване, райбероване, фрезоване и струговане.


Подходящо за употреба както при мека, така и при твърда вода, Hysol SL 37 XBB също така намалява образуването на пяна, като пази машините чисти и значително удължава живота както на системата, така и на инструментите.[4]  Важно е да се отбележи, че 20% емулсия от Hysol SL 37 XBB демонстрира, че не дразни кожата[5] дори след многократен контакт.


Маслата за металорязане имат съществена роля за производството на различни видове метални компоненти. Един от основните недостатъци на традиционната технология е, че с течение на времето в маслото може да се наблюдава бактериален растеж и замърсяване с бактерии. Това води до намаляване на pH, неприятни миризми, неустойчива емулсия и неефективност.


Клиентите, които са изпробвали Castrol Hysol SL 37 XBB, съобщават множество ползи, включително

  • спестяване на разходи от по-малко доливане на биоцидни и фунгицидни присадки
  • видимо по-малко образуване на пяна


Технологията Castrol XBB предефинира основните свойства на маслата за металорязане. Те са устойчиви на киселинни атаки от бактерии, доказано поддържат постоянно ниво на рН.


Свържете се с Вашия инженер по продажби в Castrol, за да научите повече за начина, по който маслата Castrol XBB за металорязане могат да осигурят високопроизводителна и пригодена за бъдещето продукция.

[1] Източник: Клиентски казус, Hysol SL 37 XBB, удължен живот на системата от 6 – 12 до 24 месеца без доливане на биоцидни присадки.
[2] Източник: Клиентски казус, Hysol SL 45 XBB, доказателства за липса на миризми и спестяване на до 15 000 щ.д. годишно.
[3] Източник: Базирано на лабораторни тестове за алкалност и 28-дневно микробиологично предизвикателство спрямо голям конкурент през 2017 г.
[4] Източник: Базирано както на клиентски казус, Hysol SL 37 XBB, удължен живот на системата от 6 – 12 до 24 месеца без доливане на биоцидни присадки, така и на удължен живот на инструментите с 26%. Лабораторните тестове за алкалност и 28-дневно микробиологично предизвикателство спрямо голям конкурент през 2017 г. също показаха доказателства за удължен живот на системата.
[5] Базирано на оценка на резултатите от теста BUS след открито локално приложение (период на излагане: 0,5 ч., 1,0 ч., 5,0 ч., 1 x приложение; непокрита кожа) може да се заключи, че продуктът Hysol SL 37 XBB (пресен; 20%) не дразни кожата дори след продължителен контакт – Dr. Wolfgang F. Pittermann, сертифициран ветеринарен патолог.