IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС
  4. ГЛОБАЛНА ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА

ГЛОБАЛНА ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА (GHS)

Етикети върху варелите и етикети за безопасност на Castrol

КАКВО Е GHS?

GHS подпомага защитата на човешкото здраве и околната среда, като предоставя всеобхватна международна система за съобщаване на опасности. Държавите в ООН работиха заедно с представители на индустриите и ключови заинтересовани страни, за да определят система за класификация и етикетиране, която да се използва по целия свят, известна като „Глобална хармонизирана система“ (GHS).


Основните цели на GHS са да:

  • Има единен стандарт за класификация и съобщаване на опасни химикали, за да се улесни международната търговия с химикали и да се подобри защитата на човешкото здраве и околната среда.
  • Информира потребителите за тези опасности чрез стандартни символи и изрази върху етикетите на опаковките и чрез информационните листове за безопасност (ИЛБ).

 

Беше въведено ново законодателство, за да се внедри GHS в Европа, САЩ и Бразилия. Можете да научите повече за GHS от Икономическата комисия на ООН на адрес unece.org.

  • Нашите етикети и ИЛБ ще отразяват промените в GHS, за да съобщават опасните химикали на лицата, които работят с продукти на Castrol
  • Етикетите и ИЛБ ще включват нови пиктограми, определяне на опасността и информация относно безопасността.
  • Въвеждането на промените ще се извършва поетапно, не всички етикети и ИЛБ ще отразят едновременно промените.

 

БЕЗОПАСНОСТТА Е В ОСНОВАТА НА ВСИЧКО, КОЕТО CASTROL ПРАВИ

Ние целим да разработваме и доставяме продукти при най-високи стандарти за качество и безопасност. Въпреки че правилата налагат промени в Европа, САЩ и Бразилия, ние прилагаме промените поетапно на световно ниво, тъй като искаме да сме сигурни, че нашите клиенти могат да работят в съответствие с най-новите стандарти за безопасност и съответствие.

Новите символи за безопасност върху етикетите, използвани според текущото законодателство, ще бъдат заменени от поредица от 9 GHS пиктограми в червен ромб.

За да научите повече, изтеглете нашата брошура за GHS.