Предложения
View all results

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС
  4. ГЛОБАЛНА ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА

ГЛОБАЛНА ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА (GHS)

Етикети върху варелите и етикети за безопасност на Castrol

КАКВО Е GHS?

GHS подпомага защитата на човешкото здраве и околната среда, като предоставя всеобхватна международна система за съобщаване на опасности. Държавите в ООН работиха заедно с представители на индустриите и ключови заинтересовани страни, за да определят система за класификация и етикетиране, която да се използва по целия свят, известна като „Глобална хармонизирана система“ (GHS).


Основните цели на GHS са да:

  • Има единен стандарт за класификация и съобщаване на опасни химикали, за да се улесни международната търговия с химикали и да се подобри защитата на човешкото здраве и околната среда.
  • Информира потребителите за тези опасности чрез стандартни символи и изрази върху етикетите на опаковките и чрез информационните листове за безопасност (ИЛБ).

 

Беше въведено ново законодателство, за да се внедри GHS в Европа, САЩ и Бразилия. Можете да научите повече за GHS от Икономическата комисия на ООН на адрес unece.org.

  • Нашите етикети и ИЛБ ще отразяват промените в GHS, за да съобщават опасните химикали на лицата, които работят с продукти на Castrol
  • Етикетите и ИЛБ ще включват нови пиктограми, определяне на опасността и информация относно безопасността.
  • Въвеждането на промените ще се извършва поетапно, не всички етикети и ИЛБ ще отразят едновременно промените.

 

БЕЗОПАСНОСТТА Е В ОСНОВАТА НА ВСИЧКО, КОЕТО CASTROL ПРАВИ

Ние целим да разработваме и доставяме продукти при най-високи стандарти за качество и безопасност. Въпреки че правилата налагат промени в Европа, САЩ и Бразилия, ние прилагаме промените поетапно на световно ниво, тъй като искаме да сме сигурни, че нашите клиенти могат да работят в съответствие с най-новите стандарти за безопасност и съответствие.

Новите символи за безопасност върху етикетите, използвани според текущото законодателство, ще бъдат заменени от поредица от 9 GHS пиктограми в червен ромб.

За да научите повече, изтеглете нашата брошура за GHS.