IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. НАЧАЛО
  2. ИСТОРИЯТА НА CASTROL
  3. ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС

ПОЛИТИКА ЗА ЗБОС

Среща относно безопасността на операторите

Ангажимент на Castrol относно здравето, безопасността, сигурността и опазването на околната среда (ЗБСООС)

Нашите цели относно ЗБСООС са ясно заявени – без инциденти, без вреди за хората и без вреди за околната среда.

 

Стремим се да бъдем лидер по безопасността в нашата индустрия, оператор от световна класа, добър жител на света и страхотен работодател.

 

Няма нищо по-важно за нас от здравето, безопасността и сигурността на нашите служители и общностите, в които работим, и отговорното отношение към средата, която споделяме. Трябва да бъдем бдителни, дисциплинирани и винаги да бъдем внимателни един към друг.

 

Ние сме ангажирани да:

  • Спазваме приложимите закони и политики и процедури на компанията.
  • Управляваме системно нашите оперативни дейности и рискове.
  • Съобщаваме резултатите относно ЗБСООС.
  • Се учим от вътрешните и външните събития, свързани със ЗБСООС.

 

Всеки, който работи за Castrol, има своя принос при спазване на ангажимента ни относно ЗБСООС.