KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. CASTROL ON - DÃY SẢN PHẨM DẦU MỠ NHỜN DÀNH CHO XE ĐIỆN
  3. DẦU TRUYỀN ĐỘNG DÀNH CHO XE ĐIỆN

DẦU TRUYỀN ĐỘNG DÀNH CHO XE ĐIỆN

Dầu mỡ nhờn ưu việt dành cho xe điện giúp bảo vệ hệ thống truyền động xe điện và kéo dài tuổi thọ hệ truyền lực.

Transmission e-Fluids

DẦU TRUYỀN ĐỘNG CẢI TIẾN DÀNH CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG KHÔ VÀ ƯỚT CỦA ĐỘNG CƠ XE ĐIỆN

 

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XE ĐIỆN

Không giống như các loại xe động cơ đốt trong cần có hệ thống truyền động đa cấp, động cơ xe điện tạo ra một lực mô- men xoắn phù hợp, bất kể tốc độ động cơ. Nhờ đó, phần lớn xe điện có ưu điểm vượt trội là có hệ thống truyền động đơn cấp đơn giản hơn nhiều kèm theo cả tùy chọn số trung gian (neutral) và số lùi (reverse). Như vậy có thể cho rằng - do các dòng sản phẩm công nghệ xe điện trên thị trường ngày càng đa dạng - nên xe điện có hệ thống truyền động đa cấp sẽ trở nên thông dụng hơn nhiều.
 
Cần lưu ý là dầu truyền động dành cho xe điện có vai trò ngày càng quan trọng hơn nhiều trong xe điện. Đó là bởi yêu cầu của hệ thống truyền động xe điện khắt nghiệt hơn hệ thống truyền động thông thường với mô-men xoắn cực đại ở tốc độ thấp và tích hợp động cơ điện ngày càng gia tăng. Hiện nay, hệ thống truyền động xe điện đang được phát triển từ động cơ điện và hệ thống truyền động riêng biệt sang hệ thống kết hợp với yêu cầu cao hơn về dầu nhớt dành cho xe điện.

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ƯỚT THẾ HỆ MỚI DÀNH CHO XE ĐIỆN

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ƯỚT THẾ HỆ MỚI dành cho XE ĐIỆN

Wet Plus Transmission e-fluids

THÁCH THỨC

Hệ thống truyền động động cơ xe điện trong tương lai có thể được cải tiến bằng cách bổ sung thiết bị chuyển số để đạt tốc độ cao hơn, vận hành với hệ thống bộ đồng tốc ở tốc độ và tải trọng lớn đồng thời cho phép Động cơ xe điện vận hành hiệu quả nhất.

 

CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI

Nhờ tối ưu hóa ma sát cho hệ thống bộ đồng tốc và ly hợp, công nghệ đặc biệt về Dầu truyền động ướt thế hệ mới của Castrol dành cho xe điện cho phép chuyển số hiệu quả trong điều kiện tải trọng và tốc độ lớn. Đồng thời, cho phép vận hành Động cơ xe điện với hiệu suất tối ưu nhất.  

 

KẾT QUẢ

Dầu truyền động ướt thế hệ mới Castrol ON dành cho xe điện giúp kéo dài tuổi thọ hệ truyền lực.

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ƯỚT THẾ HỆ MỚI CASTROL ON DÀNH CHO XE ĐIỆN GIÚP KIỂM SOÁT TỐI ƯU MA SÁT, CHO PHÉP CHUYỂN SỐ HIỆU QUẢ VÀ ỔN ĐỊNH TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN LÁI XE VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐA TỐC.
Friction level test results
*Ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm dầu nhớt Castrol dành cho xe điện được chứng minh trong quá trình thử nghiệm và phát triển riêng. Đi được xa hơn1, sạc nhanh hơn2 và kéo dài tuổi thọ hơn3.
1so với dầu nhớt châm sẵn của nhà máy sản xuất xe điện trên thị trường đại chúng 2so với hệ thống pin làm mát trực tiếp 3so với dầu truyền động tiêu chuẩn  dành cho xe điện
DẦU TRUYỀN ĐỘNG ƯỚT DÀNH CHO XE ĐIỆN

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ƯỚT DÀNH CHO XE ĐIỆN

Wet Transmission e-fluids

THÁCH THỨC

Động cơ xe điện có thể sinh ra mô-men xoắn cực lớn ở tốc độ thấp. Bộ phận truyền động phải xử lý rất nhiều vấn đề chứ không chỉ đơn thuần là tăng gấp đôi tốc độ đầu vào từ động cơ điện trong khi vẫn hoạt động nhúng hoàn toàn trong dầu truyền động.  

 

CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI

Dầu truyền động ướt Castrol dành cho xe điện với công nghệ độ nhớt thấp được đặc chế giúp tạo ra độ dẫn điện thấp, tăng cường bảo vệ hệ thống và giúp Động cơ xe điện vận hành ở nhiệt độ tối ưu, cho phép xe vận hành với hiệu quả cao và kéo dài tuổi thọ xe.

 

KẾT QUẢ

Dầu truyền động ướt Castrol ON dành cho xe điện giúp kéo dài tuổi thọ hệ truyền động.

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ƯỚT CASTROL ON DÀNH CHO XE ĐIỆN CUNG CẤP KHẢ NĂNG LÀM MÁT HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG HIỆU QUẢ, CẢI THIỆN HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ GIẢM MỨC ĐỘ DẪN ĐIỆN SO VỚI DẦU TRUYỀN ĐỘNG THÔNG THƯỜNG, GIÚP BẢO VỆ ĐỘNG CƠ TRÁNH XẢY RA HIỆN TƯỢNG PHÓNG HỒ QUANG ĐIỆN.

Electrical Conductivity vs Temperature graph
*Ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm dầu nhớt Castrol dành cho xe điện được chứng minh trong quá trình thử nghiệm và phát triển riêng. Đi được xa hơn1, sạc nhanh hơn2 và kéo dài tuổi thọ hơn3.
1so với dầu nhớt châm sẵn của nhà máy sản xuất xe điện trên thị trường đại chúng 2so với hệ thống pin làm mát trực tiếp 3so với dầu truyền động tiêu chuẩn  dành cho xe điện
DẦU TRUYỀN ĐỘNG KHÔ DÀNH CHO XE ĐIỆN

DẦU TRUYỀN ĐỘNG KHÔ DÀNH CHO XE ĐIỆN

Dry Transmission e-fluids

THÁCH THỨC

Động cơ xe điện có thể tạo ra mô-men xoắn cực lớn ở tốc độ thấp. Hệ thống truyền động xe điện phải giải quyết vấn đề này và có thể phải xử lý nhiều vấn đề không chỉ đơn thuần là tăng gấp đôi tốc độ đầu vào của động cơ điện, khiến dầu nhớt phải chịu ứng suất lớn hơn.

 

CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI

Dầu truyền động khô Castrol dành cho xe điện giúp khắc phục các thách thức mà hệ truyền lực phải đối mặt bằng cách cung cấp sự bảo vệ vượt trội, giảm suy giảm độ nhớt và tách khí nhanh chóng.

 

KẾT QUẢ

Dầu truyền động khô Castrol ON dành cho xe điện giúp kéo dài tuổi thọ hệ truyền động.

DầU TRUYỀN ĐỘNG KHÔ CASTROL ON DÀNH CHO XE ĐIỆN CUNG CẤP KHẢ NĂNG BẢO VỆ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VƯỢT TRỘI, GIÚP KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA HỆ TRUYỀN LỰC VÀ TĂNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE cho mỗi lần SẠC PIN.

Torque vs Engine Speed graph
*Ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm dầu nhớt Castrol dành cho xe điện được chứng minh trong quá trình thử nghiệm và phát triển riêng. Đi được xa hơn1, sạc nhanh hơn2 và kéo dài tuổi thọ hơn3.
1so với dầu nhớt châm sẵn của nhà máy sản xuất xe điện trên thị trường đại chúng 2so với hệ thống pin làm mát trực tiếp 3so với dầu truyền động tiêu chuẩn  dành cho xe điện

DÀNH CHO XE ĐIỆN