KHÔNG CHỈ LÀ DẦU NHỚT. ĐÓ LÀ TINH HOA CỦA MỘT CÔNG NGHỆ.

  1. Trang chủ
  2. XE Ô TÔ
  3. DẦU ĐỘNG CƠ
  4. PHÂN LOẠI THEO ĐỘ NHỚT

PHÂN LOẠI THEO ĐỘ NHỚT

Thuật ngữ độ nhớt chỉ khả năng chống lại chuyển động của dầu nhớt. Ở đây chúng tôi giải thích những thông số về độ nhớt như 0W-40 và 5W-30 có ý nghĩa gì.

PHÂN LOẠI THEO ĐỘ NHỚT

độ nhớt có ý nghĩa gì?

Độ nhớt của dầu được đo bằng khả năng chống lại chuyển động của dầu nhớt. Có hai chỉ số xác định độ nhớt của dầu. Chỉ số đầu tiên kết thúc bằng chữ 'W', viết tắt của Winter (Mùa đông). Chỉ số này mô tả độ nhớt của dầu động cơ tại nhiệt độ thấp, ví dụ như khi khởi động động cơ. Chỉ số thứ 2 thể hiện độ nhớt ở nhiệt độ vận hành của dầu động cơ.

 

Chỉ số càng nhỏ, dầu sẽ chảy tốt hơn. Vì vậy, dầu 5W-30 sẽ chuyển động dễ dàng hơn dầu 10W-30 ở nhiệt độ khởi động và dầu 10W-30 sẽ chuyển động dễ dàng hơn dầu 10W-40 ở nhiệt độ vận hành bình thường của động cơ. Điều này rất quan trọng vì dầu động cơ bị hoá đặc lại một cách tự nhiên khi ở nhiệt độ thấp và trở nên lỏng hơn khi chúng được làm nóng. Dầu lỏng, có độ nhớt thấp chuyển động dễ dàng hơn để bảo vệ các bộ phận động cơ. Dầu đặc, có độ nhớt cao thường tốt hơn trong việc duy trì độ bền màng dầu để bảo vệ động cơ ở nhiệt độ cao.