IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์
  4. วิธีเติมน้ำมันเครื่องรถยนต์ของคุณ

วิธีเติมน้ำมันเครื่องรถยนต์ของคุณ

การบำรุงรักษารถยนต์เป็นเรื่องสำคัญ การเติมน้ำมันเครื่องเมื่อจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ของคุณ

วิธีการเติมน้ำมันเครื่องของคุณ

วิธีการเติมน้ำมันเครื่องของคุณ

ถ้าก้านวัดน้ำมันเครื่องบ่งบอกว่าน้ำมันของคุณอยู่ในระดับต่ำ คุณควรเติมน้ำมันเครื่องโดยเร็วที่สุด

 

ขั้นตอนแรกในการเติมคือ ต้องแน่ใจว่าคุณเติมน้ำมันที่เหมาะสม คู่มือรถยนต์ของคุณสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้

 

เมื่อคุณมีน้ำมัน ต้องแน่ใจว่ารถยนต์ของคุณจอดอยู่บนพื้นราบที่ได้ระดับ เครื่องยนต์ของคุณควรจะเย็นลง และคุณควรรออย่างน้อย 20 นาทีเพื่อให้น้ำมันไหลกลับเข้าไปในอ่างจนหมด

 

1. ตรวจดูระดับน้ำมันอีกครั้งเพื่อดูว่าจำเป็นต้องใช้น้ำมันเท่าใด

 

2. คลายเกลียวและถอดฝาปิดน้ำมัน

ฝาปิดน้ำมันเครื่องรถยนต์

ฝาปิดน้ำมันเครื่องรถยนต์

3. จากนั้นคุณควรเติมน้ำมันใหม่ในปริมาณเล็กน้อยโดยใช้กรวยคอยาว จากนั้นรอประมาณหนึ่งหรือสองนาทีเพื่อให้น้ำมันไหลลงถึงอ่าง

 

4. ตรวจสอบระดับอีกครั้งโดยใช้ก้านวัดน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันในปริมาณเล็กน้อยจนกว่าจะถึงระดับที่คุณพอใจ 

 

โปรดจำไว้ว่าการเติมมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อเครื่องยนต์ของคุณเช่นเดียวกับการเติมน้ำมันน้อยเกินไป ดังนั้นอย่าเติมเกินเครื่องหมายระดับสูง การตั้งเป้าเติมต่ำกว่าเส้นนี้เล็กน้อยจะดีที่สุด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง