น้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคาสตรอล

คาสตรอลให้บริการด้านข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ และ น้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐานคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่วาจะเป็นรถยนต์, รถมอเตอร์ไซด์, รถบรรทุก, หรือแม้แต่เรือต่างๆ

Castrol - น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น | Castrol ไทย