IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. POČETAK
 2. PROIZVODI
 3. AUTOMOTIVE
 4. AUTOMOBILSKI MOTORI
 5. ŠAMPON ZA MOTOR

ŠAMPON ZA MOTOR

Šampon za motor Castrol koristi se pre zamene ulja i pomaže u održavanju čistoće i efikasnog rada motora vašeg automobila, pri čemu je za čišćenje potrebno samo 10 minuta rada u praznom hodu.

Šampon za motor Castrol

TEMELJNO ČIŠĆENJE MOTORA

U savremenim uslovima vožnje motori rade napornije, pri čemu nastaju nečistoća i suspenzija, koje mogu da zapuše vitalne delove motora. Ako se potpuno ne uklone prilikom zamene ulja, mogu da utiču na rad motora.

 

Suspenzija može neopaženo nastati usled:

 1.  upotrebe ulja lošeg kvaliteta,
 2.  odlaganja ili propuštanja zamene ulja,
 3. vožnje u teškim uslovima. Na primer, česte vožnje na kraćim rastojanjima, vožnje „stani-kreni”/vožnje kroz gust saobraćaj i vožnje uzbrdo ili na strmom terenu.


Šampon za motor Castrol koristi se pre zamene ulja i svojim moćnim sredstvom za čišćenje (Powerful Cleaning Agent, PCA) uklanja suspenziju u motoru* i obavija čestice nečistoće. One onda mogu lako da iscure, pa motor postaje čist i spreman za novo ulje. Šampon za motor Castrol:

 •  ne sadrži rastvarače i stoga ne oštećuje važne zaptivke za ulje,
 • sadrži moćno sredstvo za čišćenje (formulacija PCA) koje pomaže da se ukloni talog suspenzije sa metalnih površina motora,
 • uklanja do 85% suspenzije* kod benzinskih motora,
 • može da se koristi i kod lako opterećenih dizel motora.

BRZO I JEDNOSTAVNO KORIŠĆENJE

ŠAMPON ZA MOTOR CASTROL SE KORISTI LAKO I BEZ GUBITKA VREMENA

 

Šampon za motor Castrol možete koristiti dok vozilo čeka na servisiranje. Nema potrebe za korišćenjem rampe pre zamene ulja.

Sipajte šampon za motor u staro ulje
1. Sipajte šampon za motor u staro ulje.
Pustite motor da radi u praznom hodu 10 minuta
2. Pustite motor da radi u praznom hodu 10 minuta.
Ispustite ulje
3. Ispustite ulje. Obavezno zamenite i filter za ulje.
Sipajte novo ulje u motor
4. Sipajte novo ulje u motor.
*Na osnovu rezultata čišćenja suspenzije dobijenih na testu za benzinske motore