IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. НАУЧИТЕ
  3. ODRŽAVANJE MOTOCIKALA
  4. TOP UP ULJE ZA MOTOCIKLE

DOPUNJAVANJE ULJA U MOTOCIKLU

Čak i najbolje ulje za motocikl može da zaštiti vaš motor jedino ako ga održavate na pravom nivou. Objasnićemo vam kako da brzo i bezbedno dopunite motorno ulje.

Dopunjavanje motornog ulja u motociklu

Dopunjavanje motornog ulja u motociklu

Ako kontrolno prozorče ili merač nivoa ulja pokažu da je nivo ulja nizak, ali da je ono još uvek u dobrom stanju, dobro bi bilo da ulje dopunite što pre.

 

Kada nabavite ulje, ponovo proverite da li je vaš motocikl parkiran na ravnoj podlozi, i na centralnim nogarima ili ogradici. Motor mora da bude hladan i treba da sačekate najmanje 20 minuta kako bi se ulje potpuno vratilo u karter.

  1. Ponovo proverite nivo ulja da biste videli koliko ulja je potrebno
  2. Odvrnite i uklonite čep na otvoru za dolivanje ulja
  3. Onda treba da dodate malu količinu svežeg ulja, po mogućnosti pomoću levka sa dugom cevi, a zatim sačekajte jedan ili dva minuta da ulje dođe u karter
  4. Ponovo proverite nivo pomoću kontrolnog prozorčeta ili merača nivoa ulja i nastavite da dodajete ulja malo po malo sve dok nivo ne bude zadovoljavajući. 

Imajte u vidu da je za vaš motor podjednako loše da bude prepunjen kao i da bude nedovoljno napunjen, pa zato nemojte dopunjavati do više oznake nivoa. Najbolje je da dopunite malo ispod te crte.

Povezane veze