IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. НАУЧИТЕ
  3. ODRŽAVANJE AUTOMOBILA
  4. KAKO DA DOPUNITE MOTORNO ULJE U SVOM AUTOMOBILU

KAKO DA DOPUNITE MOTORNO ULJE U SVOM AUTOMOBILU

Održavanje automobila je bitno. Dopunjavanje motornog ulja kada je to potrebno je zaista važno za vaš automobil.

Kako da dopunite motorno ulje

Kako da DOPUNITE motorno ulje

Ako na meraču nivoa ulja vidite da je nivo ulja nizak, treba da dopunite motorno ulje što pre.

 

Kada nabavite ulje, proverite da li je vaš automobil parkiran na ravnoj podlozi. Motor treba da bude hladan i treba da sačekate najmanje 20 minuta kako bi se ulje potpuno vratilo u karter.

 

1. Ponovo proverite nivo ulja da biste videli koliko ulja je potrebno

 

2. Odvrnite i uklonite poklopac za punjenje ulja

Poklopac za punjenje ulja na motoru automobila

Poklopac za punjenje ulja na motoru automobila

3. Onda treba da dodate malu količinu svežeg ulja, po mogućnosti pomoću levka sa dugom cevi, a zatim sačekajte jedan ili dva minuta da ulje dođe u karter

 

4. Ponovo proverite nivo pomoću merača nivoa ulja i nastavite da dodajete male količine ulja sve dok nivo ne bude zadovoljavajući. 

 

Imajte u vidu da je za vaš motor podjednako loše da bude prepunjen kao i da bude nedovoljno napunjen, pa zato nemojte dopunjavati do gornje oznake nivoa. Najbolje je da dopunite malo ispod te crte.

Povezane veze