IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. НАУЧИТЕ
  3. ODRŽAVANJE AUTOMOBILA
  4. KAKO RECIKLIRATI POLOVNO ULJE ZA MOTOCIKLE

KAKO DA RECIKLIRATE KORIŠĆENO MOTORNO ULJE

Korišćeno motorno ulje, koje vam preostane prilikom održavanja automobila, predstavlja opasnost po životnu sredinu. Postarajte se da ga reciklirate na odgovoran način.

Kako da reciklirate korišćeno motorno ulje

Kako da reciklirate korišćeno MOTORNO ulje

Ako sami menjate motorno ulje, korišćeno motorno ulje treba da uklonite na odgovoran način.

 

Kompanija Castrol i njeni zaposleni shvataju koliko je važno brinuti o životnoj sredini i reciklirati korišćeno motorno ulje. Zaista, kompanije iz grupe Castrol već razrađuju postupke koji će obezbediti da se svaka kap korišćenog motornog ulja reciklira i ponovo preradi, kao što možete videti na sajtu www.nexcel.co.uk

 

Možete dati svoj doprinos time što ćete ukloniti staro motorno ulje na odgovoran način. Najjednostavnije je da ga sipate u ambalažu od novog ulja i da ga odnesete u najbliži centar za savetovanje o recikliranju, gde će biti odloženo.