1. DOMA
  2. JAMSTVO ZA MOTORJE CASTROL
  3. JAMSTVENI POGOJI ZA MOTOR

Zadnje stanje 29.01.2024

 

JAMSTVENI POGOJI ZA MOTOR

To brezplačno omejeno jamstvo zagotavlja dodatno zaščito upravičenim strankam v primeru poškodb motorja, povezanih z oljem, na njihovih vozilih in dopolnjuje njihove zakonske pravice. Stranke se morajo za to jamstvo registrirati prek spletnega obrazca za registracijo in pred vložitvijo zahtevka sprejeti naslednje pogoje, sicer to dodatno jamstvo ne bo veljalo.

V skladu s potrošniško zakonodajo imate določene zakonske pravice, na katere to jamstvo ne vpliva.

V skladu z naslednjimi pogoji se Castrol Limited strinja, da bo povrnil stroške popravila ali zamenjave katerega koli od delov motorja, navedenih v KAZALU 5, ki so poškodovani ali uničeni zaradi uporabe veljavnega izdelka (opredeljenega v KAZALU 4), uporabljenega med menjavo olja v sodelujoči delavnici Castrol Service.

1. DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI IN REGISTRACIJA 

1.1. To jamstvo začne veljati (a) 30 dni po datumu servisa ali (b) na dan, ko je vozilo odčitek števca prevoženih kilometrov doseže skupni kumulativni odčitek prevoženih kilometrov, odčitan na Servisu, povečan za 1.000 kilometrov, karkoli nastopi prej.

1.2.    Jamstvo mora zakonito registrirani lastnik ali najemnik vozila ali vozila registrirati prek spleta v sedmih koledarskih dneh po opravljenem Servisu. Jamstvo preneha veljati, če ni registrirana v roku za registracijo.

1.3.    Z registracijo jamstva, kot je določeno v tem dokumentu, se izrecno strinjate, da vas zavezujejo določbe tega jamstva, med drugim tudi - vendar ne omejeno na - upravičenost in pogoje iz 2. točke, jamstveno obdobje iz 3. točke in omejitve odgovornosti iz 6. točke spodaj. 

1.4 Družba Castrol ima pravico kadar koli preklicati to jamstvo. 

 

2. UPRAVIČENOST IN POGOJI

Vozilo je upravičeno do tega jamstva, če:

2.1.     Ima bencinski ali dizelski motor;

2.1.2.  Je v zasebni lasti in je osebni avtomobil, SUV ali lahko gospodarsko vozilo do srednje dolžine medosne razdalje. Jamstvo ne velja za vozila, ki se uporabljajo v komercialne, kmetijske ali kmetijske namene; 

2.1.3.  Ob servisu je števec prevoženih kilometrov pokazal manj kot 200.000 kilometrov in vozilo ni staro več kot 15 let.

2.1.4.  Zadevni servis je bil opravljen v sodelujoči delavnici Castrol Service z uporabo ustreznega veljavnega izdelka. 

 

3. JAMSTVENI ROK

Jamstvo se izteče, ko nastopi zgodnejši od naslednjih datumov:

3.1.    na dan, ko števec prevoženih kilometrov vozila doseže skupno število kilometrov, ki je enako številu kilometrov, prevoženih na servisu, povečano za 15.000 kilometrov; ali

3.2.    Dvanajst mesecev po datumu servisa.

 

4. VELJAVNI IZDELKI

To jamstvo velja samo za spodaj navedene izdelke Castrol za motorna olja ("Veljavni izdelek"):

Castrol EDGE 

Castrol MAGNATEC 

Castrol GTX

 

5. POKRITOST

To jamstvo velja samo za naslednje naštete dele motorja:

batov in obročev

turbo ležaje

krmilne verige

Obloga ali izvrtina valja

oljna črpalka

palice in palični ležaji

ravnotežne gredi in potisne palice

odmična gred in ležaji

ročična gred in ležaji

dvigala ventilov

Nihajne roke in vrtišča

pogonski mehanizem razdelilnika (ne velja za dizelske avtomobile)

Puše ojnice

Krmilni zobnik ali verižniki

stebla in vodila ventilov (brez nastavitev za brušenje)

             -Obloge ventilov

            -Odmikači ventila in steblo ventila

Ostala jamstva, ki niso izrecno navedena v pogojih o jamstvu, so izključena.

 

6.  OMEJITEV ODGOVORNOSTI

6.1.   Odgovornost družbe Castrol v okviru tega jamstva v nobenem primeru ne sme presegati nižje od 3.500 EUR (ali protivrednosti v ustrezni valuti plačila) ali poštene tržne vrednosti vozila. 

6.2.   Če je stanje števca prevoženih kilometrov vozila na dan servisa enako ali večje od 120.000 kilometrov, je odgovornost družbe Castrol v zvezi s takim vozilom omejena na 50 % vseh zahtevkov in v nobenem primeru ne presega 1.750 € (ali enakovredne vrednosti v ustrezni plačilni valuti).

6.3.   To jamstvo ne krije zahtevkov, ki so posledica trčenja, malomarne ali namerne zlorabe, nepravilnega servisiranja ali vzdrževanja, napake pri izdelavi, nepravilne vgradnje katerega koli dela, onesnaženja hladilne tekočine, tipične obrabe motorja zaradi prevoženih kilometrov/starosti vozila ali ne vzdrževanja motornega olja in hladilne tekočine v motorju na ravni, ki jo je predpisal proizvajalec. Družba Castrol ne bo zavrnila plačila za take zahtevke, ki so sicer skladni s pogoji tega jamstva, razen če v dobri veri dokaže, da je eden ali več od teh vzrokov povzročil škodo, ki je predmet zahtevka.

6.4.   To jamstvo ne zajema zahtevkov, ki jih krije tudi garancija proizvajalca vozila ali katera koli pogodba o podaljšanem servisu. Če pa ste sicer upoštevali pogoje te garancije, bo Castrol plačal znesek odbitne franšize (če obstaja), ki ga morate plačati v okviru katere koli kupljene pogodbe o podaljšanem servisu, ki pokriva takšen zahtevek.

6.5.    Nič od tega ni namenjeno temu, da bi vplivalo na/zmanjšalo/omejilo ali kako drugače omejilo kakršne koli zakonske pravice, ki jih morda imate v skladu z veljavno zakonodajo. To jamstvo ne nadomešča/omejuje ali kako drugače vpliva na zakonsko določeno garancijo za skladnost veljavnih izdelkov v skladu z zakonom.   

 

7. VLOŽITEV ZAHTEVE

7.1.  Če želite vložiti zahtevek na podlagi tega jamstva, morate družbi Castrol predložiti zadovoljive dokaze, da izpolnjujete merila za upravičenost, določena v členu 2. 

7.2.  Podjetju Castrol predložite zadovoljivo dokazilo, da izpolnjujete merila upravičenosti (klavzula 2).  Družba Castrol priporoča, da za dokazovanje hranite kopije računov, računov, servisne dokumentacije ali naročil za popravilo:

7.2.1. da je bil med storitvijo uporabljen ustrezen izdelek Castrol; 

7.2.2. da je bil servis opravljen v sodelujočem servisu Castrol Service;

7.2.3 datum opravljenega servisa in

7.2.4 odčitek kilometrskega števca na dan servisa.

da je bil med servisom uporabljen izdelek Castrol;

servis je bil opravljen v servisni delavnici Castrol Service ;

datum servisa in

stanje kilometrskega števca na dan servisa.

7.3.  Predložiti morate podroben predračun vseh popravil, ki ga izda servisna delavnica Castrol Service. Po predložitvi bo vaš zahtevek pregledala družba Castrol.

7.4.  Castrol si pridržuje pravico do dostopa do motorja vozila za fotografiranje, odvzem vzorcev motornega olja, dostopa do morebitnih okvarjenih delov motorja in testiranja vseh predloženih vzorcev. Rezultati analize motornega olja se lahko upoštevajo pri vseh zahtevkih, ki izhajajo iz tega jamstva.

 

8. DRUGI

8.1 Pri sprejemanju zahtevkov v skladu s temi pogoji družba Castrol ne priznava nobene odgovornosti za škodo na vašem vozilu.

8.2 Družba Castrol si pridržuje pravico, da zavrne vsak vaš zahtevek, ki ga vložite v skladu s temi pogoji, če niso izpolnjeni pogoji, določeni v teh pogojih.