IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HJEM
  2. LÆRE
  3. MOTORSYKKELVEDLIKEHOLD
  4. RESIRKULER BRUKT MOTORSYKKELOLJE

RESIRKULERING AV BRUKT MOTOROLJE

Brukt motorsykkelolje kan utgjøre en stor fare for miljøet hvis den ikke resirkuleres. Slik kan du sikre at motorsykkeloljen din blir kassert på en trygg måte.

Resirkulering av brukt motorolje

Resirkulering av brukt motorolje

Hvis du skifter motorolje i motorsykkelen selv, må den brukte oljen kasseres på en ansvarlig måtte.

 

Her i Castrol forstår vi betydningen av å verne miljøet ved å resirkulere brukt motorolje. Bedriftene i Castrol-gruppen jobber faktisk allerede med å finne metoder for å sikre at hver eneste desiliter brukt motorolje blir resirkulert og gjenvunnet – som du kan se på www.nexcel.co.uk

 

Du kan gjøre ditt ved å sikre at du kasserer den brukte motorsykkeloljen på en ansvarlig måte. Den enkleste måten å gjøre det på, er å helle den oppi beholderen den nye oljen var i, og ta den med til ditt lokale gjenvinningssenter for kassering.

 

 Klikk her for informasjon om ditt lokale gjenvinningssenter.

Relaterte lenker