IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. OVER CASTROL
  3. HSSE-BELEID
  4. REACH

REACH

Reach

Dedoelstellingen van reach zijn in overeenstemming met ons gezondheids-,veiligheids- en milieubeleid

REACH is een verordening van de Europese Unie met betrekking tot de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). De verordening werd van kracht op 1 juni 2007 en het is één systeem dat een aantal Europese richtlijnen en voorschriften vervangt. REACH heeft verschillende doelen:

  • de menselijke gezondheid en het milieu beschermen tegen de risico's die chemicaliën kunnen opleveren,
  • de mensen die chemicaliën op de markt brengen verantwoordelijk maken voor het begrijpen en onder controle houden van de risico's die samenhangen met het gebruik ervan,
  • de innovativiteit en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de Europese Unie (EU) verbeteren,
  • alternatieve methodes stimuleren voor het evalueren van de risico's van stoffen,
  • de vrije beschikbaarheid van stoffen in de interne markt van de Europese Unie garanderen.

 

Wie krijgt ermee te maken?

Iedereen in de chemische toeleveringsketen, zoals fabrikanten, importeurs, samenstellers en downstreamgebruikers, krijgt te maken met REACH. De verordeningen bepalen dat EU-fabrikanten en importeurs van chemische stoffen, preparaten of stoffen in voorwerpen die bedoeld zijn voor vrijgave die stoffen moeten registreren als het in de handel gebrachte volume meer dan 1 ton per jaar per juridische entiteit bedraagt.

Importeurs die zijn gevestigd in de EU zijn volledig aansprakelijk voor naleving van de REACH-voorschriften, hoewel in de Europese Unie geïmporteerde stoffen niet (vooraf) hoeven te worden geregistreerd als het volume per juridische entiteit minder is dan 1 ton per jaar.

 

Waarom reach?

REACH vervangt ongeveer 40 bestaande wetten en werd ontwikkeld om overlappingen of tegenstrijdigheden met andere chemicaliënwetgeving te voorkomen. De bestaande wetgeving die andere soorten chemicaliën reguleert (zoals cosmetica, geneesmiddelen en biociden) of aanverwante wetgeving (zoals die met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van werknemers die chemicaliën verwerken, productveiligheid en bouwproducten) blijft van kracht.