IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. OVER CASTROL
  3. HSSE-BELEID
  4. PRODUCT STEWARDSHIP

PRODUCT STEWARDSHIP

Technici voeren een test uit

De zorg voor producten gedurende hun volledige levensduur, om aan voorschriften te voldoen

Product stewardship gaat over hoe we communiceren over de mogelijke impact op gezondheid, veiligheid en milieu.


Essentiële elementen in ons product stewardship-programma zijn onder andere:

  • Evaluatie van de introductie van nieuwe producten.

Voor we producten op de markt brengen zorgen we dat ze zowel maximaal voldoen aan alle relevante veiligheidswetgeving als aan onze interne normen. Door producten te evalueren kunnen we mogelijke gevaren voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu vaststellen en verifiëren dat het product voldoet aan de voorschriften voor productveiligheid en chemicaliënwetgeving in de beoogde markten. In de evaluatie wordt gekeken naar de risico's voor de gezondheid of effecten voor het milieu gedurende de levenscyclus van het product. Van de productontwikkeling tot de fabricage, distributie, het gebruik door industrie of consument tot de eventuele recycling of afvoer. In 2012 hebben we meer dan 1300 grondstoffen geëvalueerd die we wereldwijd in onze smeermiddelen gebruiken.

  • Beheer van gevoelige chemicaliën. We hebben een stringent beleid met betrekking tot gevoelige chemicaliën om illegaal of ongeoorloofd gebruik te voorkomen
  • Screening van de klantveiligheid. We geven adviezen op het gebied van veiligheidsprocedures bij het hanteren van smeermiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen
  • Productetikettering en veiligheidinformatiebladen. Op de etiketten van onze verpakkingen en in veiligheidinformatiebladen verstrekken we informatie over de gevaren en risico's die samenhangen met producten, en geven advies voor het veilig hanteren ervan. Onze VIB's moeten voldoen aan de wettelijke eisen van alle markten waarin we actief zijn. Dat betekent dat we meer dan 80.000 VIB's hebben in ongeveer 40 talen.