IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE KENNISGEVING

CASTROL LUBRICANTS, DIV. VAN BP EUROPA SE - BP BELGIUM

Welkom op de Castrol België website.

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:
Castrol Lubricants,
BP Europa SE - BP Belgium
Amocolaan 2
2440 Geel
Tel: 014 86 42 11
E-mail: lubricants@castrol.be
B.T.W. nr.: BE0 457.173.569

 

Gebruikers van deze site zijn gebonden aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door verder te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden. Onze privacy-verklaring regelt het gebruik van de persoonlijke data die u ons via deze website bezorgt. Andere Castrol websites kunnen andere algemene voorwaarden hebben. Gelieve daarom alle voorwaarden voor elke website die u bezoekt te controleren.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.


Noch BP Europa SE - BP Belgium, noch de aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website.  

HET GEBRUIK VAN LINKS

Noch BP Europa SE - BP Belgium noch aan haar gelieerde maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief enige websites via dewelke u op onze website bent terecht gekomen.

 

Linken

 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Belgium naar deze website te linken of hem aan te passen.  

TRADE MARKS
De naam en het logo Castrol zijn eigendom van Castrol Limited. Geen enkele toestemming, expliciet of impliciet wordt hierbij verleend over enig intellectueel eigendom van Castrol Limited.  
COPYRIGHT
De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn eigendom van BP Europa SE - BP Belgium danwel aan haar gelieerde maatschappijen. Alle rechten worden voorbehouden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten. Derhalve mag het materiaal enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Belgium is verkregen.  
NIET PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE
Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacy-verklaring zal worden behandeld, behouden we het onbeperkte recht om de informatie die u ons bezorgt op eender welke wijze te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.  
WELK RECHT IS VAN TOEPASSING OP DEZE WEBSITE?

Uw gebruik van deze website en zijn downloads, alsook deze voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

 

© 2019 Castrol Limited (ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN)