IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. STARTPAGINA
  2. PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

We danken u voor uw belangstelling voor deze website castrol.com/nl_be. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze website is:

 

BP Europa SE BP Belgium,
Langerbruggekaai 18,
B-9000 Gent,
BELGIUM,
VAT BE 0457.173.569

 

We nemen uw privacy serieus en willen dat u inzicht hebt in de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Daarvoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

 

Deze website heeft verschillende subwebsites, voor zakelijke transacties, producten en diensten van BP, die een privacyverklaring kunnen hebben. Lees ook deze privacyverklaringen als u onze subwebsites bezoekt.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens

Als u besluit contact met ons op te nemen, vragen we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw verzoek te verwerken. Dit is geheel vrijwillig.


Als u contact met ons opneemt, gaan we ervan uit dat u daar bewust mee instemt, omdat we anders uw verzoek niet kunnen verwerken.


Als u op enig formulier waarmee uw persoonlijke gegevens verzameld worden vrijwillig aanvullende informatie kunt verstrekken, vragen we u om informatie. Dit doen we omdat we denken dat deze ons zal helpen de kwaliteit van de diensten die wij aan u leveren te verbeteren. U bent niet verplicht dergelijke informatie met ons te delen als u dat niet wilt.


We verzamelen ook persoonsgegevens met behulp van cookies, waar u hieronder een toelichting over kunt vinden.

Bij uw eerste bezoek aan deze website werd u (door middel van een meldingsbanner) gevraagd ons toe te staan cookies en vergelijkbare technologieën te gebruiken, en we willen graag toelichten hoe we deze technologieën gebruiken.


Voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën adviseren we u de volgende website (die niet van ons is) te bezoeken: www.allaboutcookies.org


Net als veel andere websites gebruiken we cookies voor allerlei doeleinden. Met deze technologie verzamelen we informatie over de hardware waarmee u onze website bezoekt en de interacties met onze website.


Deze informatie helpt ons:
•    de inhoud en functionaliteit van onze site voortdurend te verbeteren door te analyseren waar, op welke soorten apparaten en hoe onze website gebruikt wordt, hoeveel bezoekers we ontvangen en van waar ze doorklikken naar de website;
•    u te herinneren in het geval dat u onze website opnieuw bezoekt, zodat we weten of er al cookies met cookiebanners werden geplaatst, u enquêtes hebt ingevuld of (waar de inhoud van de website nog aan verandering onderhevig is) welke versie van de inhoud u eerder hebt ontvangen.


U kunt cookies verwijderen of voorkomen dat cookies op uw computer geplaatst worden. Meer informatie daarover vindt u in het Help-menu van uw internetbrowser. Door cookies te weigeren, zal de functionaliteit van deze website beperkter zijn.

Een eventuele overdracht van persoonsgegevens naar deze site wordt door middel van versleuteling beveiligd. Als internationaal bedrijf kunnen we uw persoonsgegevens opslaan of overdragen aan andere BP-bedrijven op de hele wereld. Indien dit het geval is, doen we dit onder een alomvattend, flexibel en wereldwijd nalevingskader dat passende maatregelen en waarborgen omvat (inclusief EU-standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


Wij hebben het recht uw persoonsgegevens zoals vereist door de wet openbaar te maken, of als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, op verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces tegen BP. In het geval dat ons wordt bedrijf overgenomen, verkocht of aangekocht, kunnen we uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de nieuwe (of toekomstige)
eigenaar van het bedrijf.

We zullen uw gegevens alleen bewaren voor zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en vervolgens niet-identificeerbaar maken of wissen.


Als u ons ‘neem contact op met ons’-berichten stuurt, zullen we deze berichten verwijderen of niet-identificeerbaar maken zodra we uw verzoek volledig hebben verwerkt.

U hebt op elk moment het recht de door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien en te verzoeken deze te corrigeren of te wissen.


Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via GDPREurope@castrol.com


Als u zich in de EU bevindt, hebt u ook het recht privacykwesties aan te kaarten bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het betreffende EU-land.

Onze website bevat mogelijk koppelingen naar websites van derden. Deze privacyverklaring geldt niet voor deze websites van derden.

 

We adviseren u de privacyverklaringen van andere websites die u bezoekt te lezen, omdat wij geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de privacypraktijken van deze websites, die mogelijk afwijken van de onze.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren en adviseren u in regelmatig de nieuwste versie te bekijken.

 

De meest actuele versie van deze privacyverklaring werd gepubliceerd in april 2018.