1. POČETNA STRANICA
  2. O CASTROLU
  3. PRAVILA SUSTAVA ZAŠTITE ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA (HSE)
  4. DOSEĆI

UREDBA REACH

Uredba Reach

CILJEVI UREDBE REACH SUKLADNI SU NAŠOJ POLITICI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST I OKOLIŠ

REACH je uredba Europske unije koja regulira registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija. Na snagu je stupila 1. lipnja 2007. i nekoliko europskih direktiva i uredbi zamijenila jednim sustavom. Uredba REACH ima nekoliko ciljeva:

  • poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji predstavljaju kemikalije
  • ljude koji stavljaju kemikalije na tržište učiniti odgovornima za razumijevanje i upravljanje rizicima koji su povezani s njihovom uporabom
  • potaknuti inovacije i konkurentnost u kemijskoj industriji Europske unije (EU)
  • promovirati alternativne metode za procjenu opasnosti tvari
  • osigurati slobodan protok tvari na internom tržištu Europske unije.

 

Na koga će uredba utjecati?

Uredba REACH utječe na sve u opskrbnom lancu s kemikalijama, uključujući proizvođače, uvoznike, formulatore i daljnje korisnike. Uredbe navode da europski proizvođači i uvoznici kemijskih tvari, pripravaka ili tvari koje su navedene u člancima uredbe a namijenjene su distribuciji, moraju registrirati te tvari ako obujam koji stavljaju na tržište premašuje 1 tonu po godini po pravnoj osobi.

Uvoznici koji su bazirani u EU u potpunosti su odgovorni za poštivanje uredbi REACH, iako bilo koja tvar uvezena u EU u obujmu manjem od 1 tone po godini po pravnoj osobi ne mora prethodno biti registrirana ili registrirana i nije pokrivena uredbom REACH.

 

Zašto uredba REACH?

Uredba je zamijenila oko 40 postojećih propisa i osmišljena je kako se ne bi preklapala niti bila u suprotnosti s drugim propisima o kemikalijama. Postojeći propisi koji uređuju druge vrste kemikalija (npr. kozmetiku, farmaceutiku i biocide) ili povezani propisi (npr. o zdravlju i sigurnosti radnika koji rukuju kemikalijama, sigurnosti proizvoda i građevinskim proizvodima) i dalje vrijede.