IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

Ići dalje, Ići više, Ići naprijed
„“Castrol otkriva osvježeni identitet marke”“ Michelle Jou, izvršna direktorica Castrola
Mi u Castrolu rušimo granice i idemo naprijed putem promjene. Prihvaćamo novo kako bismo ubrzali napredak.