1. POČETNA STRANICA
  2. O CASTROLU
  3. PRAVILA SUSTAVA ZAŠTITE ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I OKOLIŠA (HSE)
  4. UPRAVLJANJE PROIZVODIMA

UPRAVLJANJE UPORABOM PROIZVODA

Tehničari provode test

UPRAVLJANJE PROIZVODIMA TIJEKOM NJIHOVOG ŽIVOTNOG CIKLUSA RADI ISPUNJAVANJA ZAHTJEVA

Upravljanje uporabom proizvoda odnosi se na način na koji priopćavamo informacije o potencijalnom utjecaju proizvoda na zdravlje, sigurnost i okoliš.


Ključni elementi u našem programu upravljanja uporabom proizvoda uključuju sljedeće:

  • Uvodna procjena novog proizvoda.

Prije nego što proizvode pustimo na tržište moramo biti sigurni da su usklađeni s primjenjivim sigurnosnim propisima ili da su čak bolji od zahtjeva i da ispunjavaju naše interne standarde. Procjene proizvoda identificiraju potencijalne opasnosti za zdravlje, sigurnost ili okoliš i potvrđuju usklađenost s propisima za regulaciju sigurnosti proizvoda i nadzora kemijskih tvari na planiranim tržištima. Procjena u obzir uzima potencijal za utjecaj na zdravlje i ekološki utjecaj tijekom životnog ciklusa proizvoda, od razvoja proizvoda do proizvodnje, distribucije, industrijske ili potrošačeve uporabe, do eventualne oporabe ili odlaganja. 2012. godine ocijenili smo više od 1 300 sirovina korištenih u našim mazivima u cijelom svijetu.

  • Upravljanje osjetljivim kemikalijama – imamo strogu politiku koja uređuje osjetljive kemikalije kako bi se spriječila nezakonita ili nedopuštena uporaba
  • Provjeravanje sigurnosti za klijenta – savjetujemo o sigurnosnim postupcima tijekom rukovanja mazivima i tekućinama pri obradi metala
  • Označavanje proizvoda i sigurnosno-tehnički listovi – informacije o opasnostima i rizicima povezanima s proizvodima i savjet o sigurnom rukovanju nalaze se na sigurnosno-tehničkim listovima (STL-ovima) i naljepnicama za spremnike. Naši sigurnosno-tehnički listovi (STL-ovi) moraju poštivati zakonske propise na svim tržištima na kojima smo prisutni. Imamo više od 80 000 sigurnosno-tehničkih listova (STL-ova) na više od 40 jezika.