1. ANA SAYFA
  2. CASTROL’ÜN HİKAYESİ
  3. SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE (HSE) POLİTİKASI
  4. ÜRÜN YÖNETİMİ

ÜRÜN YÖNETİMİ

Testleri yöneten teknisyenler

GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMAK İÇİN ÜRÜNLERİ KENDİ KULLANIM ÖMÜRLERİ BOYUNCA YÖNETME

Ürün sorumluluğu, ürünlerin potansiyel sağlık, emniyet ve çevre etkileri hakkındaki bilgiyi nasıl ileteceğimiz ile ilgilidir.


Ürün sorumluluğu programımızdaki temel unsurlar arasında şunlar yer alır:

  • Yeni ürün lansmanı değerlendirmesi.

Ürünlerin lansmanını yapmadan önce bunların yürürlükteki tüm güvenlik mevzuatına uymasını veya aşmasını ve kurum içi standartlarımızı karşılamasını sağlarız. Ürün değerlendirmeleri, potansiyel sağlık, güvenlik veya çevre tehlikelerini belirler ve tasarlanan pazarlarda ürün güvenliği ve kimyasal kontrol mevzuatına uyumu doğrular. Değerlendirme, ürün geliştirmeden imalat, dağıtım, endüstriyel veya tüketici kullanımına, nihai geri kazanıma veya imhasına kadar ürün yaşam döngüsü boyunca sağlık veya çevresel etkilere ilişkin potansiyeli değerlendirir. 2012’de, madeni yağ ürünlerinde kullanılan 1.300’ün üzerinde hammaddeyi değerlendirdik.

  • Hassas Kimyasalların Yönetimi - yasadışı veya uygunsuz kullanımı önlemek için hassas kimyasalları düzenleyen sıkı bir politikamız vardır
  • Müşteri Güvenlik Taraması - madeni yağlar ve metal işleme sıvıları işleme alındığında güvenlik prosedürleri hakkında tavsiyede bulunuruz
  • Ürün Etiketleme ve Güvenlik Bilgi Formları, ürünler ve güvenli taşıma tavsiyesiyle ilişkili tehlikeler ve riskler hakkındaki bilgiler, Güvenlik Bilgi Formları (SDS’ler) ve konteyner etiketlemesi yoluyla bildirilir. SDS’lerimizin çalıştığımız tüm pazarların mevzuat gerekliliklerine uyması gerekir. Yaklaşık 40 dilde 80.000’in üzerinde SDS’ye sahibiz.