IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถจักรยานยนต์
  3. น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
  4. น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ

น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ

เครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะทำงานหนักกว่าเครื่องยนต์รถยนต์สี่จังหวะ ดังนั้นน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นของเหลวที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดของเครื่อง

น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ

น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะแบบไหน เหมาะกับคุณมากที่สุด

หากคุณกำลังคิดว่ารถจักรยานยนต์ 4 จังหวะคล้ายกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะในรถยนต์ เราเข้าใจได้

 

แต่ความจริงคือ เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์นั้นทำงานหนักกว่าเครื่องยนต์ของรถยนต์มาก นั่นคือรอบเครื่องยนต์ที่สูงกว่าและให้กำลังต่อซีซีมากกว่ารถยนต์เกือบทุกคัน ดังนั้นการหมั่นคอยตรวจสอบระดับน้ำมันและการเปลี่ยนน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งการเลือกน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ตรงตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตและความต้องการในการขับขี่