IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่อง
  5. 5W-40

5W-40

หากรถยนต์ของคุณต้องการน้ำมันเครื่อง 5W-40 คาสตรอลนำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่และผู้ผลิตรถยนต์ทุกราย

5W-40

การเลือก น้ำมันเครื่อง 5W-40 ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% 5W-40 ได้รับการกำหนดสูตรให้ไหลได้เหมือนน้ำมันเบอร์ 5 เมื่อสตาร์ทขณะเครื่องเย็น และจะไหลเช่นเดียวกับน้ำมันเบอร์ 40 เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงถึงระดับการใช้งานปกติ

คุณจำเป็นต้องรู้สองสิ่งในการค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ 1) ความหนืด 2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหน้านี้มีความหนืดที่ 5W-40 และยังแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต