IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่อง
  5. 20W-50

20W-50

น้ำมันเครื่องเบอร์ความหนืด 20W-50 มักใช้ในรถยนต์รุ่นเก่า คาสตรอล จีทีเอ็กซ์ 20W-50 ได้รับการคิดค้นสูตรเป็นพิเศษเพื่อช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ของคุณโดยไม่ทำให้คราบยางเหนียวและเขม่าสะสม เมื่อใช้งานในอุณหภูมิที่สูงมาก

ใช้น้ำมัน 20W-50 ที่ดีที่สุดสำหรับยานพาหนะของคุณ

สำหรับน้ำมันเครื่องทั่วไป  เบอร์ความหนืด 20W-50 จะไหลเหมือนกับน้ำมันเบอร์ 20 ในสภาพอากาศหนาว จากนั้นจะมีความหนืดเหมือนน้ำมันเบอร์ 50 เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงถึงระดับการใช้งานปกติ

 

เลือกคาสตรอล จีทีเอ็กซ์ 20W-50 ซึ่งคิดค้นขึ้นเพื่อกำจัดคราบยางเหนียวและเขม่าที่สะสมอยู่ในเครื่องยนต์ ขณะที่ป้องกันการก่อตัวของยางเหนียวและเขม่าใหม่เพื่อช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าน้ำมันเครื่องเพื่อต้านทานความหนืดและการแตกตัวทางความร้อน