IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่อง
  5. 10W-40

10W-40

หากรถยนต์ของคุณต้องการน้ำมันเครื่อง 10W-40 คาสตรอลมีตัวเลือกที่หลากหลายเช่นน้ำมันเบอร์ 10 เมื่อเครื่องยนต์เย็นและน้ำมันเบอร์ 40 เมื่อถึงอุณหภูมิการทำงานปกติของเครื่องยนต์

10W-40

การเลือก น้ำมันเครื่อง 10W-40 ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของคุณ

คาสตรอลนำเสนอน้ำมันเครื่อง 10W-40 ที่หลากหลาย รวมถึงน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เกรดพรีเมี่ยม ระยะไมล์สูง และแบบธรรมดาที่ตรงตามความต้องการของผู้ขับขี่และผู้ผลิตรถยนต์

 

คุณจำเป็นต้องรู้สองสิ่งในการค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถยนต์ของคุณ 1) ความหนืด 2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหน้านี้มีความหนืดที่ 10W-40 และยังแสดงรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต