IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. หน้าหลัก
 2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
 3. น้ำมันเครื่อง
 4. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
 5. น้ำมันเครื่องคาสตรอล แม็กนาเทค
 6. คาสตรอล แม็กนาเทค

คาสตรอล แม็กนาเทค

คาสตรอลแม็กนาเทค พร้อมเทคโนโลยี ดูอัลล็อค ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณจากการสึกหรอในระหว่างการอุ่นเครื่อง ให้การปกป้องได้ทันทีที่สตาร์ท

คาสตรอล แม็กนาเทค

น้ำมันเครื่อง
คาสตรอล
แม็กนาเทค

 

ปกป้องไม่มีหยุด ทุกครั้งที่สตาร์ท

คาสตรอล แม็กนาเทค ให้การปกป้องเครื่องยนต์คู่ใจนับล้านทั่วโลก

ความติดขัดของการจราจรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่รบกวนใจ แต่ที่แย่ไปกว่า  คือ มันสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของคุณอย่างช้าๆ และทำให้เครื่องยนต์สึกหรออย่างถาวร

คาสตรอล แม็กนาเทค พร้อม “ดูอัลล็อก เทคโนโลยี (Dual Lock Technology)”  ลิขสิทธิ์เฉพาะของคาสตรอล ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ ช่วยลดการสึกหรอที่เกิดจากการอุ่นเครื่อง2 การหยุดรถและออกตัวซ้ำๆ3ได้มากถึง 50%

 

“ดูอัลล็อก เทคโนโลยี” ลิขสิทธิ์เฉพาะของคาสตรอล

เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน ตามแรงดึงดูดของโลก น้ำมันเครื่องทั่วไปจะไหลกลับไปที่หม้อพัก ทำให้เมื่อขณะสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ น้ำมันเครื่องจะยังไม่ได้ถูกส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์อย่างเต็มที่ จึงทำให้การปกป้องเครื่องยนต์ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก


ผู้เชี่ยวชาญของคาสตรอล ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ใช้เวลาค้นคว้าวิจัยยาวนานกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ดูอัลล็อก เทคโนโลยี” ที่ช่วยให้น้ำมันเครื่องไม่ไหลย้อนกลับไปที่หม้อพักทั้งหมด แต่เข้ายึดเกาะชื้นส่วนเครื่องยนต์ (Clings) เสมือนแม่เหล็ก ยึดประสานกัน (Locks) เพื่อสร้างสนามพลังแห่งการปกป้อง (Protects) ตั้งแต่สตาร์ทและตลอดการอุ่นเครื่อง ให้การปกป้องทันทีตั้งแต่วินาทีที่คุณสตาร์ท

คาสตรอล แม็กนาเทค เข้ายึดเกาะ (Clings) ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสมือนแม่เหล็ก ให้การปกป้องได้ทันทีตั้งแต่เริ่มสตาร์ทและตลอดการอุ่นเครื่อง
คาสตรอล แม็กนาเทค เข้ายึดเกาะ (Clings) ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสมือนแม่เหล็ก ให้การปกป้องได้ทันทีตั้งแต่เริ่มสตาร์ทและตลอดการอุ่นเครื่อง
โมเลกุลอัจฉริยะ ใน“ดูอัลล็อก เทคโนโลยี” ลิขสิทธิ์เฉพาะของคาสตรอลนี้ จะเข้าประสานตัวกัน (Locks) เพื่อสร้างชั้นการปกป้องพิเศษที่แข็งแกร่ง สร้างสนามพลังแห่งการปกป้องที่เหนือชั้น
โมเลกุลอัจฉริยะ ใน“ดูอัลล็อก เทคโนโลยี” ลิขสิทธิ์เฉพาะของคาสตรอลนี้ จะเข้าประสานตัวกัน (Locks) เพื่อสร้างชั้นการปกป้องพิเศษที่แข็งแกร่ง สร้างสนามพลังแห่งการปกป้องที่เหนือชั้น
จากการทดสอบ น้ำมันเครื่องคาสตรอล แม็กนาเทค ช่วยปกป้องและลดการสึกหรอที่เกิดจากการอุ่นเครื่อง2 การหยุดรถและออกตัวซ้ำๆ3ได้มากถึง 50%
จากการทดสอบ น้ำมันเครื่องคาสตรอล แม็กนาเทค ช่วยปกป้องและลดการสึกหรอที่เกิดจากการอุ่นเครื่อง2 การหยุดรถและออกตัวซ้ำๆ3ได้มากถึง 50%
 1. ค่าเฉลี่ยทั่วโลกจาก 50 เมือง, ดัชนีคาสตรอล แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท 2557 
 2. ทดสอบเทียบกับขีดจำกัดการสึกหรอ Sequence IVA API SN ทดสอบการทำงานที่อินเตอร์เทคในปี 2558 
 3. ทดสอบกับขีดจำกัดการสึกหรอ CEC OM646LA ACEA ทดสอบการทำงานที่คาสตรอลในปี 2558

ผลิตภัณฑ์คาสตรอล แม็กนาเทค

คาสตรอล แม็กนาเทค 10W-30

คาสตรอล แม็กนาเทค 10w-30

คาสตรอล แม็กนาเทค 10W-30

ข้อมูลจำเพาะ / มาตรฐานอุตสาหกรรม

 

 • API SN (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน) 
 • ACEA A3/B3, A3/B4

ประเภท

 

 • กึ่งสังเคราะห์

 

ขนาดบรรจุ

 

 • 4 ลิตร

นวัตกรรมใหม่ของโมเลกุลเพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่า

 

สภาพการจราจรในปัจจุบัน นับวันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันของการขับรถ โดยปกติต้องมีการเบรกและเร่งมากกว่า 18,000 ครั้งต่อปี (1)

 

ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องน่ารำคาญใจแล้วยังค่อย ๆ ทำให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายอย่างถาวรกับเครื่องยนต์

 

ใหม่ คาสตรอล แม็กนาเทค ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อก เทคโนโลยี

นวัตกรรมล่าสุด ที่ทุกโมเลกุลพร้อมผนึกกาลังตรงเข้ายึดเกาะ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่า

 • ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์
 • ลดการสึกหรอทั้งขณะอุ่นเครื่อง(2) ระหว่างการขับแบบ เบรก เบรก เร่ง เร่ง(3)ได้ถึง 50%
 • ให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขับในยุคปัจจุบัน

 

ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท

Exceeds API SN (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน); ACEA A3/B3, A3/B4

 

 • อ้างอิงค่าเฉลี่ยจาก 50 เมืองทั่วโลก โดยดัชนีปี 2557 ของ คาสตรอล แม็กนาเทค สต็อป -สตาร์ท
 • อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN โดย ในปี 2558
 • อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA โดยคาสครอลในปี 2558

 

วิธีใช้และข้อควรระวัง

 • ใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
 • ถ้าน้ามันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้าสะอาด
 • กาจัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

 

 

 

คาสตรอล แม็กนาเทค 10W-40

คาสตรอล แม็กนาเทค 10w-40

คาสตรอล แม็กนาเทค 5W-30 DX

ข้อมูลจำเพาะ / มาตรฐานอุตสาหกรรม

 

 • API SP (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน)

ประเภท

 

 • กึ่งสังเคราะห์

 

ขนาดบรรจุ

 

 • 4 ลิตร

สภาพการจราจรในปัจจุบันนับวันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันของการขับรถ โดยปกติต้องมีการเบรกและเร่งมากกว่า 18,000 ครั้งต่อปี 1 ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องน่ารําคาญใจแล้วยังค่อย ๆ ทําให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายอย่างถาวรกับเครื่องยนต์ 

 

ใหม่! คาสตรอล แม็กนาเทค พร้อม ดูอัลล็อก เทคโนโลยี

นวัตกรรมล่าสุดที่ทุกโมเลกุลพร้อมตรงเข้ายึดเกาะ (Cling) ประสานตัวกัน (Lock) อย่างแน่นหนาเพื่อสร้างสนามพลังแห่งการปกป้อง (Protect) ที่เหนือชั้น 

 

 1. ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์ 
 2. ลดการสึกหรอทั้งขณะอุ่นเครื่อง2ระหว่างการขับแบบ เบรก เบรก เร่ง เร่ง3ได้ถึง 50% 
 3. ให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขับในยุคปัจจุบัน 

 

ปกป้องไม่มีหยุด ทุกครั้งที่สตาร์ท

มาตรฐาน API SP (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน)  

 1. อ้างอิงค่าเฉลี่ยจาก 50 เมืองทั่วโลก โดยดัชนีปี 2557 ของ คาสตรอล แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท
 2. อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN โดยอินเตอร์เทคในปี 2558
 3. อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA โดยคาสครอลในปี 2558

 

วิธีใช้และข้อควรระวัง 

 1. ใช้สําหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด 
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้ว 
 3. ถ้าน้ํามันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้ําสะอาด 
 4. กําจัดน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

 

 

 

 

*ตามการทดสอบการสึกหรอ Sequence IVA ในอุตสาหกรรม