IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. หน้าหลัก
  2. น้ำมันเครื่องและของเหลวสำหรับรถยนต์
  3. น้ำมันเครื่อง
  4. แบรนด์น้ำมันเครื่อง
  5. น้ำมันเครื่องคาสตรอล แม็กนาเทค

คาสตรอล แม็กนาเทค

กลุ่มผลิตภัณฑ์คาสตรอล แม็กนาเทค ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องทันทีตั้งแต่คุณสตาร์ทเครื่อง ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์* ลงอย่างมีนัยสำคัญ

น้ำมันเครื่องคาสตรอล แม็กนาเทค

น้ำมันเครื่องคาสตรอล แม็กนาเทค

คาสตรอล แม็กนาเทค ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำมันเครื่องชั้นนำของคาสตรอลได้ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ในรถยนต์ของผู้ขับขี่มานานกว่า 20 ปีด้วยการปกป้องทันทีตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง โมเลกุลอัจฉริยะในคาสตรอล แม็กนาเทค ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อยึดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์* ลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน น้ำมันจะไหลกลับไปที่อ่าง แต่โมเลกุลที่ชาญฉลาดของคาสตรอล แม็กนาเทค ไม่ได้ไหลกลับลงไป โมเลกุลเหล่านั้นยังคงยึดติดกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญเหมือนแม่เหล็ก ซึ่งให้ชั้นการปกป้องพิเศษตั้งแต่สตาร์ทและตลอดการอุ่นเครื่อง

คาสตรอล แม็กนาเทค
*ตามการทดสอบการสึกหรอ Sequence IVA ในอุตสาหกรรม